Uppdatering av kontohanterarrollen (och några saker till)

By Kenan Tulic

Uppdateringar för kontohanterare

Kontohanterare kan nu skapa elev-/studentkonton (supportartikel) och ta bort (supportartikel) tomma elev-/studentkonton.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton endast skapas av DigiExams support-team eller så skapades ett konto automatiskt när en elev/student som tidigare inte hade ett konto startade sitt första prov/tentamen. Automatskapade konton har gjort att mycket skräpdata har letat sig in på skolor/organisationer där dubbla elev-/studentkonton kunde dyka upp och göra att elevsökningsverktyget visade många dubletter. Nya dubletter kommer inte kunna skapas nu och de som finns för tillfället kommer vi hantera i en senare uppdatering, mer information om det kommer närmre inpå den uppdateringen.
Kontohanterare har även en ny importvy som visar en detaljerad historik över alla skapade studentkonton.

Uppdateringar för lärare och administratörer

Det finns också uppdateringar som är begränsade till lärar- och administratörsrollerna.
I grupper går det nu att söka efter aktiva elev-/studentkonton på skolan/organisationen när de läggs till i en klass. Endast elev-/studentkonton som finns på skolan/organisationen kan läggas till i en klass.
Innan uppdateringen behövde elev-/studentkonton läggas till genom att manuellt fylla i namn och studentkod.

Uppdateringar för lärare, administratörer och kontohanterare

Vissa av uppdateringarna riktar sig till alla personalroller på skolan (lärare, administratör, kontohanterare). Dessa uppdateringar inkluderar en förbättrad elevsökningsfunktion där det nu är möjligt att söka på för- och efternamn, studentkod, e-post och tillgänglighetsinställningar. Sökträffarna som motsvarar sökinmatningen kommer också att markeras med fet stil för att tydligt visa vad som sökträffarna i resultaten.
Före uppdateringen var endast för- och efternamn sökbara parametrar.

En stor förändring med befintliga elev-/studentkonton är att elever/studenter som redan har ett befintligt DigiExam-användarkonto måste ge samtycke till ytterligare skolor eller organisationer som lägger till användaren baserat på samma e-postadress.
Detta för att elevers/studenters personliga data inte automatiskt läggs till från deras befintliga användarkonto utan tillstånd.
Fram till dess att samtycke ges kommer studentinformationen (förutom e-postadressen som används för att lägga till kontot) att döljas i elevsökningen.

Uppdateringar för elever/studenter

En av förändringarna för elever/studenter är att samtycke för att använda persondata på en ny skola/organisation nu måste ges från eleven/studenten som nämnts ovan.
Den största förändringen för eleven/studenter är att studentkonton inte automatiskt kan skapas längre. Ett studentkonto måste nu skapas av kontohanteraren innan elever/studenter kan börja göra prov/tentamen i DigiExam.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton också skapas första gången en elev/student startade ett prov/tentamen i DigiExam-klienten, vilket inte längre är möjligt.
Elever/studenter med flera DigiExam-konton kommer nu se sina prov per organisation.
Före uppdateringen visades alla tentor som eleven/studenten hade skrivit i DigiExam på en enda sida. Elever/studenter kan ändra organisation genom att klicka på den nuvarande organisationen i rullgardinsmenyn som finns i det övre vänstra hörnet i webbapplikationen.