Contact sales

Almedalen 2016: “Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter?”

I veckan deltog DigiExams VD Johan Hägglund, Julie Améen chef offentlig sektor CGI, Markus Lundström chef digitala plattformar Volvo Cars, Göran Sundin utvecklingsstrateg Skatteverket och Christer Forsberg CDO Stockholms stad i en paneldebatt under Almedalsveckan. Deltagarna diskuterade hur den offentliga sektorn ska utvecklas med den ökade digitaliseringen som sker i samhället.

Samtliga deltagare i panelen är eniga om att kraften kommer från barnen, de är digitala genierna. Deltagarna pekar på vikten i att implementera barn och ungas kunskap och önskemål i olika arbetsprocesser. Idag lever barn i en digital värld med fysiska inslag och inte tvärtom, de besitter kompetens som vi aldrig kan lära oss, säger Julie Améen, CGI.

Johan almedalen 4

Idag använder 20 procent av Sveriges gymnasieelever DigiExam, ett verktyg för digitala prov. Enligt Johan Hägglund var det svåraste att få den första skolan att byta till digitala prov, ingen vågade vara först. Men när lärare får möjlighet att lägga mindre tid på administration kan de ägna mer tid åt undervisningskvalité. Efter att skolor infört digital prov kan DigiExam se att studenters betyg förbättras, speciellt de som hade de svårare innan.

Skatteverkets Göran Sundins förslag till att maximera digitaliseringen är att bjuda in ungdomar till Skatteverkets verksamhetsutveckling, han menar att ungdomar är framtiden och därför behöver man titta på vad de gör.

Enligt Markus Lundström från Volvo Cars så är nyfikenheten den viktigaste faktorn för att en organisation ska lyckas med digitaliseringen, nyfikenheten måste även återfinnas på ledarnivå och hos den äldre generationen.

Läs mer om paneldebatten här

Business, EdTech, News, Svenska