Contact sales

Bra att frågan om digitala prov tas upp på partiledarnivå.

Centerpartiets ordförande Annie Lööf vill införa extern rättning av nationella prov. Syftet är att proven ska bedömas likvärdigt och att spara tid för lärarna.

Annie Lööf anser att prov inte bedöms likvärdigt idag, vilket skapar orättvisor vid betygsättning utifrån de nationella proven.  Hon säger också att landets lärare måste avsätta väldigt mycket av sin arbetstid på att rätta prov. Med extern digital rättning skulle de inte behöver lägga tid på att rätta nationella prov utan kan fokusera på undervisningen.

För att öka rättssäkerheten för Sveriges elever och studenter och minska arbetsbördan hos lärare föreslås en satsning om 50 miljoner kronor i kommande budget, det handlar om resurser för implementering av reformen och att påbörja digitalisering av prov nationellt.

 

Annie Lööf

Annie Lööf

Det är bra att dessa frågor tas upp på den högsta nivån inom svensk politik. Sverige borde vid detta laget kommit längre med införandet av digitala prov nationellt. Det är en relativt enkel åtgärd som bidrar till bättre utbildning genom att spara resurser samt öka rättssäkerheten för den enskilde individen och öka jämförbarheten mellan olika skolor.

När kommer nästa partiledare som vill prata om detta?

Centerpartiets Pressmeddelande

Okategoriserade