Contact sales

Digital Examinations

Feedback about the process, not only the content

As education continues to place a greater emphasis on learning skills, such as: critical thinking, collaboration, and creativity; how can teachers ensure they’re providing feedback that will support student’s development within these areas? See how one high school history teacher provides feedback that encourages his student’s to integrate skills across multiple subject areas.

Continue reading

How To Provide Effective Student Feedback

Did you know that 98% of students believe that it is important to receive feedback from their instructor and 91% feel that feedback helps them to better understand their progress within their coursework? The big question is, how can teachers make sure they are delivering this effectively?

Continue reading

Dagens Samhälle: Digitalisering Motverkar Betygsinflationen

Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge och de nationella proven ifrågasätts i sin funktion som nationellt rättelsesnöre för bedömning. För att komma tillrätta med betygsinflationen krävs en snabb digitalisering av det nationella provförfarandet.

Continue reading

5 Tips Som Sparar Lärares Tid

1. Introducera självhjälp 

En av de tröttsammaste sakerna som finns är att köa. Med QR-koder i klassrummet kan elever ta reda på svar själva, vilket sparar både din och deras tid. QR-koder kan vara till fördel när lärare håller lektioner där samma fråga ofta förekommer, exempelvis slöjdundervisning. Elever får möjlighet att lösa problem på egen hand och lära ut sina nya kunskaper till klasskamrater. Det finns flera hemsidor som skapar QR koder, exempelvis här

Continue reading

Interview: Two years retrospective

This month DigiExam celebrates two years on the market. After several years of research and development, DigiExam finally saw the light of day in May 2014. Two years later over 1000 schools are connected, more than 200 000 examinations written and a lot of teachers and students have replaced pen and paper in favour of digital exams. 

Continue reading

Hello U.K!

A few weeks ago we had the pleasure of opening up our third office, and in one of our favourite cities – London! So all of you new U.K visitors — here is a short presentation of DigiExam and what we do best.

Continue reading

New feature: SPELL CHECK

Spell check has undoubtably been the highest requested feature from DigiExam users. Spell check is simple, it allows students to focus on context rather than spelling.

k1

Lead Frontend developer Kenneth, answers your questions  about the new release.

Continue reading