Contact sales

Digital Examinations

Work hard, play hard, med digitala prov och Norra Real

Idag har DigiExams Johan Hägglund varit ute på workshop med anrika Norra Real. Förberedd till tusen tog han sig an skolans svåra frågor och funderingar kring digitala prov.

Digitala prov med Digiexam

När en skola ska implementera DigiExam finns det självklart en del frågor. Hur kommer vi enklast igång med digitala prov? Vad finns det för finesser? Hur kan jag spara så mycket tid som möjligt?

Continue reading

Quote by a teacher using DigiExam

“With the help of DigiExam I save 50 percent of the grading time and my students results have increased significantly!”
– Johan Eriksson, teacher at Runbacka School

Continue reading