Contact sales

News

KYH Göteborg

KYH i Göteborg använder DigiExam som plattform för digitala prov sedan ett år tillbaka. Vi fick det stora nöjet att ställa lite frågor till dem kring deras användning och vad de tycker om DigiExam.

De har sedan starten kommit att se många fördelar och hittat nya sätt som hjälpt dem att effektivisera sina processer. Det har lett till att de breddat sitt användande till flera områden och på så vis kunnat spara både tid och minska sin miljöpåverkan.

En lyckad implementation med genomtänkta val är förutsättningar för att komma igång på ett bra sätt. KYHs personal hade först en genomgång i DigiExam tillsammans med en av våra Customer Success Managers. Därefter testades DigiExam internt innan det rullades ut till utbildningarna. 

Ett lättanvänt program tillsammans med en bra support har gjort att vi vågat testa nya idéer för användning vilket vi även rekommenderar andra användare att göra.

Eftersom studenternas svar går att göra anonyma och alla tentaresultat exporteras till excelfiler, kan de få ut underlag att använda vid ledningsgruppsmöten et.c. för att ge en överblick hur det går för klasserna och på så vis kunna jobba vidare med kursplaner, innehåll och kunskapsnivåer.

Läs hela intervjun med gänget på KYH nedan:

1. Hur länge har ni inom organisationen använt DigiExam? 

Vi har använt DigiExam i ungefär 1 år

2. Till vad använder ni DigiExam? 

Vi använder DigiExam stand-alone. Det vill säga att det är inte kopplat till någon lärportal utan allt arbete sköts i DigiExam. Vi har externa undervisande och de bjuds då in till programmet/provet av en kontohanterare på skolan och studenterna laddar ner klienten till sin dator. En genomgång utförs och sedan vid prov får studenterna dagens provkod. Allt sker digitalt i klassrummet.

Främst använder vi oss av DigiExam för tentamen vid examinerande moment, men även som quiz för kursavstämningar. Under 2019 började vi använda det för våra antagningsprov till utbildningarna, sökande studenter kom till oss och eftersom konto skapas snabbt och enkelt behövdes inte mycket förarbete. Det är dessutom ett väldigt enkelt och smidigt sätt att göra provet. Från och med 2020 använder vi DigiExam hemifrån för våra sökande studenters urvalsprov. 

3. Berätta lite kort om när ni använde DigiExam till era urvalsprov hemifrån!

Från och med 2020 beslutade vi oss för att erbjuda digitalt urvalsprov hemifrån. Vi har utbildningar på 11 orter i landet, och sökande som bor över hela Sverige och även ibland utomlands under ansökningsperioden. Det har inneburit att tidigare år har våra studenter behövt ta sig till studieorten för att skriva provet vilket vid vissa tillfällen har skapat svårigheter. I år beslutade vi oss för att prova att det görs hemifrån, så våra sökande anmäler sig till en 48 timmars period. Först får de verifiera sig via BankID genom en annan programvara, och då får de instruktioner till att ladda ner digiexam och skriva provet. De har alltså möjlighet att skriva provet när de vill hemma under 48 timmar. Provet är utformat så att det varken finns anledning eller tid till att fuska, men det är extra skönt att DigiExam stänger ner alla andra program på datorn under provets gång och att kunna tidsbegränsa ett prov är lysande. Det har fungerat över förväntan och resultatet efter första tillfället visar samma spridning som tidigare år.

Vi är riktigt nöjda. Det sparar både våra sökande och oss tid och gör urvalsprocessen mer säker och enkel.

5. Vad ser ni är fördelarna med en digital examinationsprocess?

Det är rättssäkert och tidseffektivt. Det är väldigt bra med självrättande frågor för det ger effektivt rättningsarbete som annars kan mycket tid. Det är även möjligt med effektiv återkoppling. En annan bra sak är att svaren alltid är läsbara från de som skriver provet. Självklart är det viktigt att det är bättre för miljön än att skriva ut tonvis med papper vid varje provtillfälle – och det minskar även förvaringsytor för proven. 

6. Hur tycker ni att DigiExam fungerar som plattform för digitala examinationer?

Det fungerar bra för oss. Våra föreläsare tycker det är positivt då det underlättar arbetet vid rättning mycket, både med läsbara svar och att de slipper ha högvis med papper att hålla reda på – allt finns ju redan i programmet. Studenterna tycker även de att det är skönt att kunna skriva sina svar digitalt, och är glada åt snabb återkoppling med notiser per mail. Det område vi önskar lite utveckling inom är när det gäller de kurser som innehåller längre matematiska uträkningar, där blir det lite tungrott – men överlag tycker vi att det fungerar klockrent!

7. Berätta om hur ni har gått tillväga vid införandet av digitala examinationer inom er organisation!

Vi hade en introduktion till programvaran av DigiExam för oss i personalen. Sedan bestämdes det en tidpunkt där alla prov skulle testas digitalt. Då skedde noggrann förberedelse och testning av programvaran. Under genomförandet var vi väl medvetna om eventuella problem, så vi var närvarande och hade tillgång till DigiExams support. Studenterna fick testa ett demoprov för att se att de fungerade först. Eftersom vi använder det här till alla våra kurser så meddelar vi de sökande studenterna att dator är viktigt under utbildningen. Det är även ett sätt att utveckla studenternas digitala förståelse inför deras kommande branscher – de branscher vi utbildar inom är väldigt digitaliserade.

8. Har ni några tips, med tanke på er egen erfarenhet av att införa digitala examinationer i er organisation, som ni kan delge andra anordnare som funderar på att börja digitalisera sin examinationsprocess? 

Testa! Var inte rädd för att göra fel – det löser sig. Utnyttja supporten och deras duktiga kompetens. Testa även demoprov för studenter och ha USB tillgängligt vid prov för extra säkerhet. Vid införandet se till så att studenterna har datorerna med rätt krav spec. och att de laddat ner digiexam. Kommunicera i tid så studenterna har en chans att förbereda sig. 

9. Skulle ni rekommendera andra anordnare att välja DigiExam?

Absolut! Eftersom de erbjuder en låst skrivyta kombinerat med full offllinefunktionalitet och bra med individanpassningar i programmet så rekommenderar vi de varmt till andra!


Continue reading

2020 uppdateringar

Vi är redan framme i slutet av januari och mycket har hunnit hända hos oss på DigiExam under årets första månad. I det här inlägget kommer Produkt-teamet dela med sig av en inblick i några av våra roadmap-epics för 2020 och även lite information om vilka versioner och funktioner vi i inte längre kommer att stödja framöver.

Epics

Låt oss börja med roadmap-epics (en epic är vanligtvis en ny större funktion eller förbättring av produkten) som vi planerar att släppa under 2020. Det är främst fyra epics som jag vill ta upp eftersom de kommer ha stor påverkan på våra användare. Vi kommer att gå närmare in på vad varje epic innebär ur ett användarperspektiv i kommande inlägg.
Epics är inte heller allt vi planerar att göra, det finns också mindre funktioner och förbättringar, buggfixar och så vidare som kommer att släppas under året. Det bästa sättet att hålla sig informerad och uppdaterad om allt som händer i DigiExam är genom vår blogg och nyhetssida som uppdateras med varje ny version vi släpper (länk till nyhetssidan i vårt kunskapscenter). Så, med det ur vägen, här kommer några epics för 2020:

1. Uppdatering av kontohanterarrollen

Det här kommer att vara en stor tidsbesparing för kontohanterare som nu kan administrera sina studentkonton själva istället för att behöva skicka in listor och supportärenden till oss när förändringar behöver göras. Kontohanterare, lärare och administratörer kommer även att få bättre sökbarhet i studentsöken.

Några funktioner som kommer finnas med:

 • Kontohanterare kan skapa studentkonton
 • Kontohanterare kommer att kunna ta bort tomma studiekonton (som ännu inte har gjort en tentamen)
 • Förbättrad studentsök
 • Sök, hitta och lägg till befintliga elever automatiskt till din klass

2. Klientautentisering

Med autentisering i DigiExam-klienten kommer säkerheten vid prov och tentor att höjas i jämförelse med dagens inmatning av uppgifter. Det kommer också möjliggöra för studenter att komma direkt till sina prov / tentor från DigiExams webbapplikation genom att klicka på en knapp för att starta klienten och bli automatiskt inloggad. DigiExam-klienten behöver alltså inte längre öppnas manuellt även om det fortfarande kommer att fungera den vägen med.
Några funktioner som kommer finnas med:

 • Logga in med e-postadress och lösenord i DigiExam-klienten
 • Logga in i DigiExam-klienten direkt från DigiExams webbapplikation

3. Migrera från Chrome-app till Android-app

Google tar bort möjligheten att använda Chrome Appar (meddelande från Google här) på ChromeOS i juni 2021. Det här påverkar DigiExam-appen som används på Chromebooks då det är just en Chrome-app. Så, Chrome-appen som används idag kommer behöva bytas ut till ett av de alternativ som stöds av ChromeOS efter att Chrome-appar inte längre kan användas. Det betyder att vi kommer bygga en Android-app som fungerar för Chromebooks, men det är dock inte helt utan konsekvenser. Det viktigaste att veta som användare är att inte alla Chromebook-modeller stödjer Android-appar.

 • OBS, Android-appar kommer inte fungera på alla Chromebook-modeller som lanserades före 2019. Kontrollera att din modell stöds här.

Mer information om migreringen och faktiskt datum för när vi lanserar Android-appen samt när vi slutar stödja Chrome-appen kommer uppdateras löpande.

4. Byte av texteditor i DigiExam-klienten

Vi kommer att byta ut den nuvarande texteditorn i DigiExam-klienten till en editor som tillhandahålls av Froala. Editorn har redan använts av lärare för skapande av prov / tentor under en tid, den kan testas här om du inte har ett lärarkonto i DigiExam. Det här är ett steg på vägen för att förbättra användarupplevelsen för alla som skriver prov / tentor med DigiExam.

Några av funktionerna att se fram emot:

 • Fullskärmsläge
 • Möjlighet att använda olika typsnitt
 • Specialtecken för moderna språk kan väljas från menyn eller skapas via tangentbordsgenvägar
 • Mer lik övriga program elever använder för textframställning

Vad som tas bort

Här är en sammanfattning av vad som har tagits bort och vad som kommer att tas bort i framtiden.

Vad kommer att tas bort?MeddelatBorttagning
Chrome App för Chromebooks2020-01-30TBD (Senast Juni 2021)
Internet explorer (alla versioner) .2019-12-192020-02-01
Klientversioner EU-servern:
11.4.4: Windows
11.4.6: Windows
12.1.2: ChromeOS
2020-01-09* 2020-01-09  
Klientversioner EU-servern:
12.1.2: macOS
12.1.2: Windows
2020-01-10*2020-01-10  
Klientversioner US-servern:
12.1.2: iOS
12.1.2: ChromeOS
2020-01-10*2020-01-10  

* Klientversionerna togs bort samma dag som vi meddelade borttagningen eftersom användningen var så låg på de versionerna att det var liten eller ingen påverkan för våra användare. När vi tar bort versioner som fortfarande har betydande användning kommer vi att meddela det minst en månad innan vi tar bort versionen och vi kontaktar även skolorna som fortfarande använder versionerna i större utsträckning.

Continue reading

2020 updates

Already the end of January and the first month of the year has kicked off with a lot of things happening at DigiExam. In this post The Product team at DigiExam would like to share some insights to the roadmap epics for 2020 and some information on where we will no longer support certain browser- or client versions in the future.

Epics

Let us start with the roadmap epics (an epic is usually a big new feature or improvement to the product) that we are planning to release during 2020. There are mainly four that I want to bring up since they will impact our users a lot. We’ll get into more detail in coming posts about each epic and what it will mean from a user perspective. I also want to add that this is not all we plan on doing, there are also minor features and improvements, bug fixes and so on that will be released throughout the year. The best way to stay informed and on top of things is through our blog and the release notes coming out with each release (link to news page in our knowledge center).

1. Account manager role update

This will be a huge time saver for schools that will now be able to administer their student accounts themselves instead of sending in lists and support tickets to our customer support. On top of that account managers, teachers and administrators will get better searchability using the student search.

 • The account manager will be able to create student accounts
 • The account manager will be able to delete empty student accounts (that have not yet started an exam)
 • Improved student search
 • Search, find and add existing students to your class automatically

2. Client authentication

With authentication in the DigiExam client the security during exams will be higher. It will also be possible for students to get to their exams directly from being logged in on the DigiExam web application by clicking a launch button. This will automatically open the DigiExam desktop client or app and log you in. No need to open the DigiExam client manually anymore, especially nice for SSO users who can now login to DigiExam through their SSO and launch directly.

 • Login with e-mail address and password in the DigiExam client
 • Login to the DigiExam client through a launch button in the web application

3. Migrate from Chrome App to Android App

Google is removing the possibility to use Chrome Apps (announcement from Google here) on ChromeOS in June 2021. This affects DigiExam since the app used on Chromebooks is a Chrome app. This means that we need to move away from the Chrome app to one of the alternatives that works on ChromeOS which is used for Chromebooks. So, what we will do is to build an Android App that will work for Chromebooks, this is not entirely without consequences though. Here are some things that our users need to know:

 • Note that Android apps will not work on all Chromebook models that were launched before 2019. Check that your model is supported here.

4. Change editor in the DigiExam client

We will replace the current editor in the DigiExam client to an editor that is provided by Froala. It has already been used by teacher when creating exams for some time now. It can be tested here if you don’t have a teacher account in DigiExam. This is one step on the way to improve the user experience for students during exams.

Some of the features to look forward to:

 • Full screen mode
 • Possibility to use different fonts
 • For modern languages, special characters are selectable from menu and via shortcut keys

What is being removed

Here is a summary of what has been removed and what will be removed in the future.

What will be removed? AnnouncedRemoval
Chrome App for Chromebooks .2020-01-24TBD (Latest June 2021)
Internet explorer (all versions) 2019-12-192020-02-01
Client versions EU server:
11.4.4: Windows
11.4.6: Windows
12.1.2: ChromeOS
2020-01-09*   2020-01-09
Client versions EU server:
12.1.2: macOS
12.1.2: Windows
2020-01-10*2020-01-10
Client versions US server:
12.1.2: iOS
12.1.2: ChromeOS
2020-01-10* 2020-01-10

* The client version(s) was removed on the same day as announcement since the usage was so low on those versions that there were little to no impact. When we remove versions that still have significant usage, we will announce it at least a month before removing the version and contact the schools that still uses the versions.

Continue reading

Nationella prov i DigiExam

Inför de kommande nationella proven är det många lärare som har frågor och funderingar kring förberedelser, genomförande och bedömning. I DigiExams kunskapscentrum finns de samlade hjälpartiklar och guider som vi har skapat.

Förbereda, genomföra och bedöma NP i DigiExam

Vi vill med vår samlade erfarenhet och kunskap som leverantör för genomförande av digitala NP sedan 2014 hjälpa skolor att på bästa sätt administrera de nationella proven. Vår plattform sparar tid och ger en bred möjlighet att anpassa hela genomförandet efter de lokala förutsättningarna på skolan.

För själva provet är det Skolverkets direktiv för genomförande som råder och redan idag genomför många skolor digitala NP i olika årskurser och ämnen i tillägg till de obligatoriska delprov som prövar skriftlig framställning i år 9 och Gy.

Oavsett ämne utgår eleverna från provhäftet vid det nationella provet och skriver sina svar i en nedlåst skrivyta där eleverna sedan avidentifieras vid bedömning.

Vi vet av erfarenhet att det är avgörande att ha en funktionalitet för att stödja ett genomförande helt eller delvis offline, exempelvis om nätverket tillfälligt ligger nere. Att som lärare/provvakt snabbt och enkelt kunna åtgärda eventuella tekniska problem under ett provtillfälle på egen hand är en viktig funktion. Vid behov finns även DigiExams Support tillgänglig.

Vi kan ge goda råd och förslag kring genomförandet , men lokala förutsättningar och rutiner blir avgörande för hur skolan väljer att använda plattformen.

Tekniskt sett kan en person på en skola ansvara för administrera hela det nationella provet och lärarna tilldelas bedömningen i efterhand.

Det kan exempelvis ske genom att skapa en provmall med rätt förutsättningar som aktiveras till en eller flera klasser och där provets översiktsvy delas till provvaktande kollegor. Efter avslutat prov avidentifieras elevernas namn automatiskt i rättningsvyn och elevsvaren kan fördelas för sambedömning.

Hur bedömningen bäst går till bestäms lokalt och en möjlighet att rätta digitalt och/eller analogt är en fördel för många lärare.

Ytterligare stöd för skolor och skolhuvudmän ges i vägledningen Genomföra nationella prov med dator från Skolverket/SKR.

Continue reading

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi förbereder oss för fullt inför vårterminen och bl.a. kommande NP där Avancerad läsare kan användas för svensk talsyntes i delproven som prövar skriftlig framställning i Svenska.

Håll utkik i vårt kunskapscenter för fler nyheter, uppdaterade hjälpartiklar och guider. 

En varm julhälsning från alla oss på DigiExam, vi ses 2020!

Continue reading

DigiExam – The most used assessment tool for the Swedish National Exams!

We are very proud to be the most used digital assessment tool! In the report from the Swedish National Agency for Education, a summary on the National Exams that were performed digitally, it has shown that more than a third of the country’s high schools and municipal adult education schools performed their National Exams in Swedish and English with DigiExam. Also among the Swedish schools that performed the National Exams digitally with their 9th graders, DigiExam is a widely used platform with a fourth of the schools using us.

Another experience from the report is that a large number of the schools in Sweden use digital assessment tools in their ordinary teaching. We think that this is great news and it connects well with our idea to support teachers by simplifying the assessment process, which saves valuable time for the teachers. From a student perspective, using a digital tool enables them to perform under the best conditions, when it matters the most.

Continue reading

DigiExam and Microsoft Learning Tools

The DigiExam application is now also available for download in Windows Store offering schools and universities even more options for a secure and reliable platform for  high-stakes exams and academic tests.

DigiExam is the first assessment platform to integrate the learning tool Immersive Reader in a lock-down exam environment/mode. Accommodating unique student accessibility settings is a key to fair digital examinations for all students.

The possibility to offer students reading help, additional time, TTS and spellcheck in exams without additional effort for Teachers or Exam supervisors makes DigiExam a powerful tool for all types of exams and assignments.

Our purpose is to make digital assessment available to everyone, increase quality within education  and empower students on their journey of learning.

Formative feedback in addition to just a published result improves learning outcomes and when adding the DigiExam URL to a Microsoft Team’s channel students can access their exam results and personal feedback instantly upon publishing.

With the Microsoft Store application we enable an even easier way of downloading

the DigiExam application in both BYOD and managed IT environments.

Continue reading

Wargentinskolan, Jämtlands gymnasieförbund

På Wargentinskolan i Östersund som är en del av Jämtlands Gymnasieförbund genomfördes förra läsåret ca 15 000 prov och uppgifter i DigiExam, ett av många exempel på skolor som använder en lättanvänd och pålitlig provplattform till mycket mer än bara NP.

DigiExam fick möjligheten att sitta ner med ett par av lärarna på JGY och diskutera en digital provplattform i allmänhet och DigiExam i synnerhet.

Vad behövde ni i er roll som lärare i en provplattform?  

En diskussion om att bli mer digitala på JGY föregick implementeringen av DigiExam inför genomförande av digitala NP våren 2017.  Förutom möjlighet att genomföra NP digitalt fanns även en önskan om att automatiskt kunna rätta vissa typer av uppgifter och skapa en delningskultur kring bra digitala verktyg och arbetssätt.

En förutsättning var ett lättanvänt verktyg som faktiskt skulle fungera även om nätverket låg nere eller om något oförutsett inträffade. För genomförande av NP specifikt ville vi säkerställa  rättssäkerheten vid genomförande med gemensamma, anonyma bedömningar och att slippa tolka svår handstil. En möjlighet för eleverna att få skriva på det sätt de är mest vana vid.

En utmaning är att det ibland finns ett visst kollegialt hemlighetsmakeri där man antingen inte vill dela med sig av eller känner sig bedömd för att inte vara tillräckligt digital i sitt arbetssätt. Det kan leda till en känsla av “vi och dem” på skolan, dvs. de som jobbar med ett digitalt arbetssätt och de som inte gör det, en utmaning vi tror att vi inte är ensamma om.

Anna Jansson är lärare i biologi, samhällskunskaps och miljöämnen och driver frågan om elevernas rätt att bli objektivt och rättssäkert bedömda i sina uppgifter på skolan. En avgörande faktor för att få eleverna att lita på att de faktiskt enbart bedöms för sin text och inte tidigare prestationer är att visa och förklara hur rättningsvyn ser ut i DigiExam via ett testprov, de ser sin egen del i den anonyma bedömningen och läraren kan visa hela bedömningsprocessen.

Vi tror att det ökar elevernas känsla av rättssäkerhet i alla delar av provprocessen!

Ett citat av Anna sammanfattar troligtvis vad många lärare idag känner –

“Jag är säker på mitt ämne och min roll som lärare, men de största utmaningarna ligger i bedömningen av eleverna”

Det första intrycket av DigiExam?

En lättanvänd plattform och svårt att göra fel. Vi visste att DigiExam var en betrodd och väl använd plattform i Skolsverige för olika typer av uppgifter. DigiExam är jättebra i exempelvis språkämnen till både mer komplexa uppgifter och enklare självrättande hör- och läsförståelseprov.

Med tanke på vad som går att utläsa i olika lärargrupper i sociala medier om hur andra plattformar inte fungerar, är vi väldigt glada över att ha gjort rätt val.

Hur har implementering och support fungerat med DigiExam på JGY?

I första hand utbildades de som skulle genomföra NP digitalt av DigiExam på plats och sedan utsågs implementeringsansvariga på JGY för att hjälpa till att utbilda vidare och sprida plattformen på de olika skolorna.

Kännedomen om DigiExam spreds via genomförande av NP då många lärare vaktade de då första digitala proven. Implementeringen gick snabbt och utan bekymmer, de flesta mottog det på bästa sätt. Det vi i efterhand lärt oss är att även skolledningen behöver involveras och känna till den plattform som används och på det sättet kunna förbättra förutsättningarna lokalt, det arbetas hårt på golvet men lärarna behöver tid och rätt förutsättningar för att lyckas. Vi har alltid upplev en “Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”, vilket ofta är helt avgörande mitt under ett pågående prov.

“Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”

Vilken effekt har DigiExam haft i klassrummet?

Exempelvis ser vi i rollen som mentorer att datorn används dagligen av eleverna i allt fler delar av undervisningen och där är DigiExam en av de bidragande faktorerna.

Vi använder även DigiExam till testprov och repetitionsuppgifter inför stora prov, det har avsevärt förbättrat elevernas förberedelse inför de riktiga proven.

Hur upplever eleverna DigiExam till mer än bara NP?

Eleverna tycker att det är ett av flera verktyg i undervisningen, det är inte som en “provplattform” utan en integrerad del av undervisningen.

Det ska bli spännande att upptäcka nya funktioner som ex. Avancerad Läsare och hur det kan hjälpa elever i prov och uppgifter. Spontant gör den nog mer nytta i samhällskunskap än språk, det blir spännande att testa sig fram!

Ett stort tack till Anna Janson, Carina Svedholm, Jessica Liivlaiid, Sandor Henriksson Andersson och  Lotta Wickenberg på JGY!

Continue reading

School’s out for summer -2019

DigiExam would like to acknowledge all teaching staff, course administrators and students for the academic year of 2018/2019 so far.

We’ll continue to strive for delivering digital examinations to everyone!

For the majority, the academic year of 2018/2019 is coming to an end and we’d like to express our gratitude to all our users! The student location map above indicates the reach of DigiExam and the recent NPS survey conveys the message that we’re heading in the right direction in terms of being the most reliable and user-friendly platform on the market. 

Regardless if you use DigiExam as an external tool in your LMS or as a stand-alone application, it is beyond question that your feedback adds great value to us on our journey to improve digital assessments. Accordingly does your proof of concept that a user-friendly and reliable platform for digital examinations is adopted widely and used by teachers for all types of assessments, tests and high stakes exams.

Product features this spring

The latest release of the Invigilator view allows a teacher or course administrator to share the exam overview with a colleague or exam supervisor. Either by giving an exam supervisor the viewing rights to monitor student progress during the exam without compromising exam integrity, or by co-sharing the entire exam process from exam creation, activation and co-grading of students’ answers.

Additionally, word gaps and simple answers can replace traditional MCQ in some forms of assessments, the add media functionality allows external links and resources, and the locked or randomized question order does not only fit high stake exams but give teachers additional tools to an increased usage of DigiExam.

Pushing the 1 2 3 4 million mark

In early April, we reached yet another milestone of 3 000 000 hand ins, thus a numerous amount of saved papers and with automatic grading, a lot of teacher time better spent than grading student answers!

We’ll continue presenting product news and user cases on our blog, introducing innovative teachers across all fields of education and how they use DigiExam in their field of expertise.

We wish all our users a great summer and later on a warm welcome back to a new, exciting academic year with a lot of pleasant surprises!

READ MORE

digiexam.com/digital-exams/lti-integrations/

digiexam.com/stories/

The DigiExam Team

Continue reading