Contact sales

News

NEW FEATURE – Text to Speech

NEW FEATURE – Text to Speech

Text to Speech is now available in DigiExam, it enables the student to have instructions, questions, texts in links and their answers read out loud.

Continue reading

NY FUNKTION – Talsyntes

Talsyntes i DigiExam

Nu finns talsyntes tillgänglig i DigiExam, i ett prov eller en uppgift kan instruktionen eller frågan som visas för eleven läsas upp. Eleven kan markera sin egen text och få sitt skrivna svar uppläst, all text i exempelvis länkar eller PDF-dokument kan också läsas upp.

Continue reading

Användarfokus – Lägg till Media

Lägg till Media är vår senast tillagda funktion – den tillåter dig att lägga till Webbsidor, Ljudklipp, PDF och Youtubeklipp när du skapar ditt innehåll i DigiExam.

Continue reading

User Spotlight – Add Media

Add Media is our newest feature – it allows you to add Web pages, Audio, PDF and Youtube clips when creating your assignments in DigiExam.

Continue reading

Delivering Powerful Feedback

Feedback is directly linked to student achievement.  How can you be sure you’re delivering it effectively?  Read on for our 6 tips on delivering effective and powerful student feedback.

Continue reading

The Year @DigiExam

Wow what an incredible year! For DigiExam 2016 has been a special year filled with amazing accomplishments! We have moved in to a new office in New York, welcomed new team members and won several prestigious prizes!  

Continue reading

How To Provide Effective Student Feedback

Did you know that 98% of students believe that it is important to receive feedback from their instructor and 91% feel that feedback helps them to better understand their progress within their coursework? The big question is, how can teachers make sure they are delivering this effectively?

Continue reading

Dagens Samhälle: Digitalisering Motverkar Betygsinflationen

Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge och de nationella proven ifrågasätts i sin funktion som nationellt rättelsesnöre för bedömning. För att komma tillrätta med betygsinflationen krävs en snabb digitalisering av det nationella provförfarandet.

Continue reading