Contact sales

News

Almedalen 2016: “Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter?”

I veckan deltog DigiExams VD Johan Hägglund, Julie Améen chef offentlig sektor CGI, Markus Lundström chef digitala plattformar Volvo Cars, Göran Sundin utvecklingsstrateg Skatteverket och Christer Forsberg CDO Stockholms stad i en paneldebatt under Almedalsveckan. Deltagarna diskuterade hur den offentliga sektorn ska utvecklas med den ökade digitaliseringen som sker i samhället.

Continue reading

Hello U.K!

A few weeks ago we had the pleasure of opening up our third office, and in one of our favourite cities – London! So all of you new U.K visitors — here is a short presentation of DigiExam and what we do best.

Continue reading

New feature: SPELL CHECK

Spell check has undoubtably been the highest requested feature from DigiExam users. Spell check is simple, it allows students to focus on context rather than spelling.

k1

Lead Frontend developer Kenneth, answers your questions  about the new release.

Continue reading

Nationella proven: Vanligaste frågorna

Snart drar nationella proven igång igen.  En inte allt för ovanlig syn är lärare som sliter sitt hår för att försöka förstå svårlästa handstilar, elever som stressat suddar ut mening för mening, timmar av pappershantering och rättning. Många skolor väljer en enklare väg. Över 250 skolor väljer DigiExam för nationella proven.

nationella_prov

Continue reading

New feature: Share your rubric

DigiExam proudly present a new update to the formative assesment rubric . In the same easy way that teachers share created exams, they can now share rubrics!

Continue reading

The week @DigiExam

Another week has passed and DigiExam enter March with new features, new members and in new outfits. Here is a little glimpse of this week at DigiExam.

Continue reading