Contact sales

Okategoriserade

The Year @DigiExam

Wow what an incredible year! For DigiExam 2016 has been a special year filled with amazing accomplishments! We have moved in to a new office in New York, welcomed new team members and won several prestigious prizes!  

Continue reading

5 Tips Som Sparar Lärares Tid

1. Introducera självhjälp 

En av de tröttsammaste sakerna som finns är att köa. Med QR-koder i klassrummet kan elever ta reda på svar själva, vilket sparar både din och deras tid. QR-koder kan vara till fördel när lärare håller lektioner där samma fråga ofta förekommer, exempelvis slöjdundervisning. Elever får möjlighet att lösa problem på egen hand och lära ut sina nya kunskaper till klasskamrater. Det finns flera hemsidor som skapar QR koder, exempelvis här

Continue reading

Teacher Appreciation Contest

We know teachers spend A LOT of their personal time and money on their students. In fact, up to $500 & 200 hours every year. With Teacher Appreciation Day coming up…We believe that´s worth highlighting. Enter the DigiExam contest and win back both time and money!

Continue reading

Digitalisera nationella proven? Det är redan gjort.

Torsdag 28 april uppdagades det att facit till nationella proven hade slarvats bort i postgången och runt hundratusen elever riskerade få vänta på provresultaten. Nu efterlyser gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic en digitalisering av proven. Men detta finns redan – den stora bromsklossen är politiken.

Continue reading