Contact sales

Recruitment

Word Gaps & Simple Answers and another teacher employee at DigiExam

Finally, we are supporting self-correcting word gap/simple answer, a question type that opens up for several different exams and/or minor tests, but above all, saves time in the marking section as it automatically corrects as soon as you finish the exam.

To meet our growth, we have just hired another amazing Customer Success Manager to our team at DigiExam. He has previous experience as a teacher and principal. Dearly welcome Gustaf Nilsson!

Read more about Gustaf and get his best tips on how to use our new question type self-correcting word gap in your teaching.

Hi Gustaf! Who are you?

Hi! I am a music and sport interested man from Blekinge who eventually moved to Stockholm after a 13-year detour in Skåne. I love to support and see people around me develop, hence my graduation as a teacher with a focus on the elementary school’s later years and high school. Has taught at upper secondary school, adult / primary school and at the upper secondary school within the social-oriented subjects. During my years as a high school teacher, I was involved in applying for 1-1 computers for students in school year 7 at two compulsory schools in Malmö City. After that, I chose to take the step back to adult education and have for the past 6 years been training in the Vocational School where I have been in a leading position for the courses I have been responsible for.

Why did you choose DigiExam?

I think the company has a really good product that helps teachers streamline their daily teaching and gives them the opportunity to put so much more energy on what they do best – to teach and develop their students. This is done by minimizing the time they spend on marking and instead of letting them focus on doing good lessons and supporting their students. It goes without saying that the tests should also be digital when much of the teaching goes in that direction. It also gives the students the opportunity to perform in a digital environment that they are accustomed to. The feature of being able to limit the students’ access to the internet and even to control what website page they are allowed to access is fantastic for their focus and our classroom environment – naturally, I want to participate and share this with teachers and the team at DigiExam.

The main purpose of your role at DigiExam?

The main purpose of my role at DigiExam is to be involved in implementing the product at schools and its staff to help them get started with digital tests and to improve and develop our software together in order for it to become even better.

Your Best Word Gap Tips?

I think the question type is fantastic to use in reading comprehension, vocabulary learning for example. To have the opportunity of combining text with images increases the usage and enables use within more subjects than languages, such as geography, social sciences, and mathematics. Take a look at the examples to understand what I mean!

Language – vocabulary, grammar, subject-verb agreement, reading comprehension, hearing comprehension, etc.

The picture below shows a marked student answer with examples of how you can use word gaps and practice reading comprehension in English:

Word Gaps - Matching Example

Geography – Let your students fill in the different climatic zones

Word Gaps - Map Example

Math – Multiplication Table, fill in the missing numbers to complete the multiplication table correctly

Word Gaps - Table Example

Continue reading

Självrättande Lucktext och ytterligare en lärare anställd på DigiExam

Nu finns det stöd för självrättande textsvar vid ordluckor, en möjlighet som öppnar upp för olika typer av olika uppgifter och prov men framför allt spar tid i rättningsdelen då den automatiskt rättar så fort du avslutar provet.

För att möta vår fortsatta tillväxt har vi anställt ytterligare en fantastisk Customer Success Manager: Välkommen till DigiExam Gustaf Nilsson! 

Vem är Gustaf?

Musik- och idrottsintresserad bleking som så småningom migrerat till Stockholm efter en avstickare på 13 år i Skåne. Gillar att hjälpa och se mina medmänniskor utvecklas och utbildade mig därför till lärare med inriktning mot grundskolans senare år samt gymnasiet. Har undervisat på gymnasieskola, komvux/grundvux samt på högstadiet inom de samhällsorienterade ämnena. Under åren som högstadielärare var jag delaktig i ansökandet om att implementera 1-1 datorer för elever i skolår 7 på två grundskolor i Malmö Stad. Efter detta Valde jag att ta steget tillbaka till vuxenutbildning och har de senaste 6 åren drivit utbildningar inom Yrkeshögskolan där jag suttit i en ledande befattning för de utbildningar jag haft ansvar för.

Varför valde du DigiExam?

Jag tycker att företaget har en riktigt bra produkt som hjälper lärare att effektivisera sin vardag och ger dem möjlighet att lägga så mycket mer energi på det de gör bäst – att bedriva undervisning och utveckla sina elever genom grenarna i kunskapens träd. Detta genom att minimera tiden de lägger på rättning och istället låta dem fokusera på att göra bra lektioner och hjälpa sina elever. Det är självklart att även proven ska vara digitala när mycket av undervisningen går åt det hållet. Det ger också eleverna möjlighet att prestera i en digital miljö som de är vana vid. Funktionen att kunna begränsa elevernas tillgång till internet och där tillhörande forum som kan inverka på deras fokus på annat än själva uppgiften de ska göra är klockren – självklart vill jag vara med och dela och utveckla detta tillsammans med lärare och teamet på DigiExam.

Huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Huvudsyftet med min roll på DigiExam är att vara med och implementera produkten hos skolor och dess personal för att hjälpa dem komma igång med digitala prov och för att tillsammans även förbättra och utveckla vår programvara så att den blir ännu bättre.

Dina bästa Word Gap-tips?
Jag tycker att funktionen är fantastisk att använda vid läsförståelse, inlärning av ord eller liknande. Att du som lärare har möjlighet att kombinera text med bilder breddar användningsområdet ytterligare och möjliggör användning inom fler ämnen än språk, till exempel geografi, bild och matematik. Ta en kik på exemplen så förstår ni vad jag menar!

Språk – vokabulär, grammatik, meningsbyggnad, läsförståelse, hörförståelse etc.

Bilden nedan visar ett rättat elevsvar med exempel på hur du kan använda ordluckor och öva läsförståelse i engelska:

Word Gaps - Matching Example

Geografi – låt eleverna fylla i de olika klimatzonerna

Word Gaps - Map Example

Samhällskunskap  – Testa elevernas kunskaper om vårt samhälle och få det rättat så fort du avslutar provet

Word Gaps - Short Answer Example (Swedish)

Continue reading

DigiExam växer – Ny medarbetare med lång erfarenhet inom utbildningssektorn

Cecilia Vahlin

Head of Higher Education

  • Vem är Cecilia?

I grund och botten studerade hon till grundskolelärare i svenska och engelska på Linköpings Universitet för att sedan jobba 9 år som svensklärare på Internationella Engelska Skolan i Linköping. Därefter jobbade hon på friskolan Erlaskolan i Norrköping som var tidiga med att  fokuserat köra 1:1 lösning, det vill säga som hade en dator per elev. Där låg fokus på entreprenörskap och digitalisering. Efter ett par år där tog hon en digital riktning inom utbildningssektorn och blev IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun. Några år senare började hon arbeta på lärplattformen itslearning i Malmö. Ett tillskott med egenskaper inom utbildning, digitalisering,  försäljning, marknadsföring, upphandlingar mot både skola, högre utbildning och näringsliv, med mera

  • Varför valde du DigiExam?

Cecilia beskriver hur hon i många år har efterfrågat en förbättrad provsituation inom alla former av utbildning – skola såväl som universitet och inom företag. När hon hittade DigiExam kändes det väldigt tekniskt välutvecklad, enkelt och intuitivt men framför allt bra ur en rättsäkerhetsaspekt. Vanligtvis brukar den tekniska tröskeln att snubbla på vara det som fäller digitala verktyg, men med DigiExam känns den extremt låg då det är lätt att komma igång. Möjligheten att använda sig av tillgänglighetsinställningar för att individanpassa för de studenter som gynnas av rättstavning, talsyntes eller förlängd provtid, men hon menar att alla kan ha nytta av att få text uppläst ibland. 

  • Huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Att bidra med att förbättra och utveckla examinationsformen på alla nivåer – särskilt med fokus på universitet och högre utbildning – i Sverige och internationellt.  “Grunden i min filosofi är att maximera kunskapen hos så många som möjligt genom att erbjuda smidiga metoder och verktyg för att nå dit.  En lösning som passar alla oavsett hur man arbetar eller vad man undervisar i, har DigiExam alltid några delar man kan nyttja för att maximera lärande och bedömning.

  • Vision?

En tydlig altruistisk ideologi där hon får vara en del i att förbättra utbildningssektorn och samhället som stort – Skolor och lärosäten idag kräver större frihet att få välja de bästa verktygen och att kombinera dessa med varandra – den tid då man valde en enda teknisk lösning och anpassade pedagogiken efter den, är förbi. Pedagogiken ska styra vilka digitala lösningar man väljer – och för digitala prov med genomförande, sambedömning och inkludering är valet självklart DigiExam.


Målet är att ännu fler lärosäten både nationellt och internationellt ska släppa papper och penna, och högar med rättning till förmån för en säker, tidsbesparande och mer tillfredsställande väg till bedömning.

Vi är stolta över att Cecilia valt att arbeta just hos oss och ser fram emot att DigiExam kommer utvecklas ytterligare med en ny kollega i teamet!

Continue reading