Contact sales

The team

DigiExam växer med Cecilia Vahlin

Cecilia Vahlin

Head of Higher Education

  • Det här är Cecilia:

Cecilia är vår nyaste kollega med erfarenhet inom utbildning, digitalisering, försäljning, marknadsföring, upphandlingar mot både skola, högre utbildning och näringsliv.

  • Grundskolelärare i svenska och engelska på Linköpings Universitet.
  • Arbetat 9 år som svensklärare på Internationella Engelska Skolan i Linköping.
  • Lärare på friskolan Erlaskolan i Norrköping som var tidiga med att  fokuserat köra 1:1 lösning med en dator per elev. Där låg fokus på entreprenörskap och digitalisering.
  • Tagit en digital riktning inom utbildningssektorn och blev IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.
  • Arbetat på lärplattformen itslearning i Malmö.
  • Varför valde du DigiExam?

Jag har i många år efterfrågat en förbättrad provsituation inom alla former av utbildning, för såväl skola som universitet och företag. När jag hittade DigiExam kändes det väldigt tekniskt välutvecklad, enkelt och intuitivt men framför allt bra ur en rättsäkerhetsaspekt. Vanligtvis brukar den tekniska tröskeln att snubbla på vara det som fäller digitala verktyg, men med DigiExam känns den extremt låg då det är lätt att komma igång. 

Målet är att ännu fler lärosäten både nationellt och internationellt ska släppa papper och penna, och högar med rättning till förmån för en säker, tidsbesparande och mer tillfredsställande väg till bedömning.

  • Vad är huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Mitt huvudsakliga syfte är att bidra till förbättring och utveckling av  examinationsformen på alla nivåer. Mitt fokus är särskilt på universitet och högre utbildning, både i Sverige och internationellt.

Grunden i min filosofi är att maximera kunskapen hos så många som möjligt genom att erbjuda smidiga metoder och verktyg för att nå dit.  En lösning som passar alla oavsett hur man arbetar eller vilket ämne som undervisas i.

  • Berätta om din vision

Jag vill vara en del i att förbättra utbildningssektorn och samhället som stort. Skolor och lärosäten idag kräver större frihet att få välja de bästa verktygen och att kombinera dessa med varandra. Tiden när en enda tekniskt lösning valdes och pedagogiken anpassades efter den är förbi! Jag står för att pedagogiken ska styra vilka digitala lösningar som väljs. 

Continue reading

The Week @DigiExam

Welcome back from summer vacation! Are you ready for an exciting new semester? DigiExam is, get a glimpse of our week!

Continue reading

Interview: Two years retrospective

This month DigiExam celebrates two years on the market. After several years of research and development, DigiExam finally saw the light of day in May 2014. Two years later over 1000 schools are connected, more than 200 000 examinations written and a lot of teachers and students have replaced pen and paper in favour of digital exams. 

Continue reading

The week @DigiExam

Another week has passed and DigiExam enter March with new features, new members and in new outfits. Here is a little glimpse of this week at DigiExam.

Continue reading