Contact sales

Den blomstertid nu kommer – en återblick på läsåret 17/18

Den blomstertid nu kommer – en återblick på läsåret 17/18

DigiExam fortsätter växa i snabb takt och vi vill passa på att tacka alla användare för den feedback vi får och den vilja den ger oss att skapa en ännu bättre plattform för genomförande av prov och uppgifter på ett säkert sätt.

En händelserikt läsår har nått sitt slut, det här är några av våra favoriter! 

Cross-Client platform
I oktober släpptes DigiExam som Cross-Client Platform vilket gör att oavsett vilken dator eleven använder ser det ut, fungerar och presterar på samma sätt. Det underlättar även för lärare och tentamensvakter i en blandad miljö där många olika typer av datorer används.

1 2 miljoner inlämnade prov och uppgifter 
I början av oktober firade vi 1 miljon inlämningar i DigiExam, och bara ett drygt halvår senare räknar vi ned till en fördubbling av antalet inlämnade prov och uppgifter. 

Lägg till media
Funktionen Lägg till media har förändrat användandet av DigiExam på många sätt. Förutom att vara ett säkert provverktyg används det idag till alla delar av undervisningen genom möjligheten att tillåta Youtube-klipp, Webbsidor, Ljudfiler och PDF dokument.
Lärare låter eleverna se ett klipp, läsa artiklar eller använda länkar t.ex. Geogebra samtidigt som de kan göra skriftliga reflektioner eller svara på frågor i den låsta skrivytan i DigiExam.

Talsyntes
Talsyntesen låter elever lyssna på instruktioner, länkar eller sina egna svar vilket först och främst underlättar för de elever med läs- och skrivsvårigheter men såklart ett användbart stöd för samtliga elever att både lyssna och läsa text vilket är givande då man övar språk eller bara vill använda mer än ett sinne när man kontrollerar sin produktion.

Nationella prov

Över 84 000 elever genomförde sina nationella prov med DigiExam i april/maj med avidentifierade elevsvar och möjlighet till extern bedömning. Totalt lämnades 118 348 nationella prov in, en ökning i DigiExam med över 30%.


Vi kommer att fortsätta presentera produktnyheter och användarfokus med olika teman på vår blogg och i sociala medier.

Vi önskar alla användare en underbar sommar och senare ett varmt välkommen tillbaka till nästa läsår!

 

Alla på DigiExam

 

 

Okategoriserade