Contact sales

DigiExam och GDPR

Den nya dataskyddsförordningen påverkar dig som användare av DigiExam, men du kan använda det precis som vanligt. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

DigiExam har alltid varit noga med vilken data vi använder och på vilket sätt, övergången till GDPR är komplett.

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter.  Vi har redan ett Personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga kunder och utför alltså en tjänst på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde.

DigiExam-gdpr-illustration.sv

Hur påverkas lärare i DigiExam?

“Det ställer betydligt högre krav på oss som leverantör och GDPR omfattar alla inom EU i stället för enbart svenska användare, men i din roll som lärare behöver du alltså inte ändra på något i DigiExam”

Ett par frågor till Robin Andersson (CTO) som nu även är Dataskyddsombud (DPO) på DigiExam.

  • Vilka effekter får GDPR för lärare och elever som använder DigiExam idag?

Ingenting som påverkar dig i ditt vardagliga arbete, en uppdatering av vår Privacy Policy skickas ut till samtliga användare.

Vi har alltid arbetat för att inte använda mer data än nödvändigt och att att skydda den data som vi hanterar åt dig ordentligt.

Med GDPR har du fått förstärkta rättigheter att exportera data och få din data borttagen om du slutar att använda tjänsten.

  • Vilken är den största skillnaden mot PUL som tidigare varit standarden i relation till GDPR?

Det ställer betydligt högre krav på oss som leverantör och GDPR omfattar alla inom EU i stället för enbart svenska användare, men i din roll som lärare behöver du alltså inte ändra på något i DigiExam.

 

Vill du veta mer om de förändringar vi gjort gällande GDPR, klicka här

Vill du veta mer om vår Privacy Policy , klicka här

 

 

 

Okategoriserade