Free demo

Digitala Nationella prov 2019

Elever i Sveriges grund-, och gymnasieskolor har genomfört digitala nationella prov med DigiExam i flera år i enlighet med de direktiv Skolverket bestämt, gårdagen var dock ett historiskt ögonblick där det första obligatoriska nationella provet att genomföras på en digital enhet gick av stapeln för årskurs 9.

Under torsdagen lämnades ca 23 000 nationella prov in med DigiExam. Delprov C som prövar skriftlig framställning var det första obligatoriska prov som genomfördes och säkerställer nu förutom en nedlåst miljö att elevernas namn är avidentifierade vid bedömningen. 

Beatrize Rudmalm är en av de som arbetar med Support på DigiExam och hjälper lärare och elever med ett lyckat genomförande av prov och uppgifter. Hur sammanfattar du gårdagen?

  • Lärarna gör ett fantastiskt arbete ute på skolorna och vår uppgift är att stötta dem vid de tillfällen något oförutsett händer. En del osäkerhet kring provet rådde från de som inte hunnit genomföra så många testprov/uppgifter som de önskat innan, men överlag kunde alla förlita sig på de guider som finns och de svar de fick från oss via e-post, chat och telefon under provet.
  • En stor trygghet för lärare och provvakter är självklart att kunna starta om en elevs enhet som har hängt sig eller låst sig i ett prov, utan att riskera att någon data går förlorad. I det fall nätverket tillfälligt eller helt ligger nere påverkar det inte heller elevens möjlighet att svara i provet.
  • Rent tekniskt skalade våra servrar upp automatiskt precis som förväntat och vi lyckades behålla en riktigt snabb svarstid i våra Support-kanaler.
  • Roligast under gårdagen var att se att den skola som kom i gång med sitt första testprovet dagen innan, och som genomförde det riktiga provet dagen efter utan problem.

Inför resterande digitala Nationella prov den här terminen i Svenska (gy) och Engelska för grund-, och gymnasieskolan ska vi fortsätta att arbeta med de guider och hjälpartiklar vi har i vårt Kunskapscentrum https://support.digiexam.se/hc/sv och hjälpa till att förtydliga de vanligaste frågorna:

  • Om en elev markeras som offline i ett provs översiktsvy, är det automatiskt ett problem? Nej, det innebär bara att eleven för tillfället inte rapporterar in ett svar till servern, det kan bero på att nätverket tillfälligt är svajigt eller att eleven helt enkelt funderar på ett svar.
  • Kan elevens svar försvinna om batteriet tar slut eller om vi behöver starta om datorn/iPaden? Nej, DigiExam sparar elevens svar kontinuerligt både lokalt på enheten och när nätverksuppkoppling finns även på servern. Svaren laddas automatiskt när eleven släpps in i provet igen.
  • Hur arbetar vi med att säkerställa anonym bedömning av elevernas texter på skolan? Endast någon i rollen som administratör på skolan kan avanonymisera prov samt ta fram en lista över elevernas anonyma nummer i det genomförda provet. Skolan ska kunna hävda att en rättssäker standard upprätthållits i bedömningen.

 

 

National Tests, News, Svenska