Contact sales

Dagens Samhälle: Digitalisering Motverkar Betygsinflationen

Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge och de nationella proven ifrågasätts i sin funktion som nationellt rättelsesnöre för bedömning. För att komma tillrätta med betygsinflationen krävs en snabb digitalisering av det nationella provförfarandet.

 

Johan Hägglund, Grundare och VD

Det finns idag en utbredd enighet, både från politiskt håll och inom skolväsendet, kring att de nationella proven i dagsläget fungerar relativt dåligt som verktyg för kunskapsjämförelse. Någon form av extern rättning lyfts ofta fram som ett sätt att öka resultatens trovärdighet. Poängen med extern rättning är att bedömningen ska bli mer objektiv och enhetlig för att, därigenom, undvika betygsinflation. Oavsett hur man utformar en extern rättning kommer det att krävas en digitalisering av proven för att det överhuvudtaget ska vara genomförbart i stor skala.

Det är redan många skolor och kommuner som själva har förstått värdet av att digitalisera proven och i våras skrev ca 35 000 elever nationella prov digitalt i DigiExam. Det är nu dags att se till att de fördelar den digitala utvecklingen för med sig tillgängliggörs för alla svenska elever – inte bara för de som har turen att gå på skolor som ligger i framkant.

Vi vill vara med och bidra till att svenska elever får den kvalitetsskola de förtjänar och delar uppfattningen att en viktig del av förbättringsarbetet är att göra kunskapsmätningen mer tillförlitlig. Vi står redo med en digital lösning, färdig att tas i storskaligt bruk imorgon, som kan utgöra åtminstone en av pusselbitarna i arbetet för en bättre skola.

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle 

Digital Examinations, Digital exams, News