Sales demo

IKT Intervju: “Digitala Nationella prov”

Vad ska man tänka på innan DigiExam införs till nationella proven? Hur stöttar IKT (Informations- och kommunikationsteknik) implementering av digitala prov? Och vad säger lärare och elever?
Niclas Olsson, IT-koordinator på Sydskånska gymnasiet med 150 pedagoger och ca 3000 elever berättar hur de gjort digitala prov till en självklarhet.

personal_Niclas_Olsson

Niclas Olsson, IKT koordinator

Hur länge har ni använt DigiExam?

Vi har nu varit igång effektivt under ett år.

Varför valde ni att börja med digitala prov?

Allt började med ett byte av lärplattform, vi är en 1:1 skola och bytte från fronter till vklass. Vi skapade två tjänster som ansvarade för bytet och tjänsten, jag och min kollega Mats.

I lärplattformen fanns en funktion för digitala prov. Lärarna började använda funktionen, men märkte efterhand att den krävde mycket planering och övervakning då verktyget inte låste elevens skärm.

Det dåvarande verktyget krävde mycket kreativitet från lärarna för att kontrollera eleverna, en lärare beslutade tex att alla elever skulle ha gul bakgrund på skärmen för att han skulle kunna se om de bytte vy under ett prov. Detta krävde dock att han ständigt hade uppsyn på elevernas skärmar under provet. Verktyget som var menat att underlätta skapade till slut enbart stress och var dåligt integrerat med pedagogernas arbetssätt.

Lätt implementerat- som det ska vara

Vi började då fundera på att integrera ett mer välutvecklat system för digitala prov och jag började researcha produkter på marknaden, och kom snabbt i kontakt med Carl på DigiExam. Från början fick vi ett gott intryck och upplevde det som oerhört enkelt och lätt implementerat.

Screen Shot 2015-11-24 at 17.21.28Hur förberedde ni er inför nationella proven på er skola?

Jag såg tidsbesparingen vi kunde få genom att erbjuda elever och lärare nationella prov digitalt. Jag låg på och försökte initialt med olika ämnesgrupper, vi beslutade oss för att först testa med Engelska Writing.

Det är enbart skrivytan som används i DigiExam. Frågepappret delas ut som vanligt, och eleven skriver sitt svar digitalt och lämnar in i DigiExam.

Hos oss var tolv lärare berörda. Vi använde oss bara av öppna prov. De elever med särskilt stöd fick sitta i en mindre grupp och skriva. För oss fungerade det lika oproblematiskt och smidigt som de andra digitala prov vi gör. Parodiskt nog måste man enligt Skolverket skriva ut och förvara provsvaren fysiskt efteråt. Dock går ju rättning och bedömning mycket fortare digitalt.

Hur upplever era lärare att använda DigiExam för nationella proven?

En första oro kan ju ligga i att vi använder ett nytt media för ett väldigt traditionellt prov, men jag och DigiExam fanns som stöd och support till lärare. 150 pedagoger är en heterogen grupp, och är man inte van vid digitala hjälpmedel kan man ha många funderingar. Lärare som innan fått en vana att jobba i DigiExam hade inga tveksamheter inför nationella proven.

Enklare än man tror

När en lärare vänder sig till mig och vill starta med DigiExam, ser processen i princip ut så här: Jag visar hur man sätter upp ett prov, läraren skapar sedan ett testprov på egen hand, sedan informerar vi eleverna på en lektion om att de ska ladda ner studentklienten, och därefter håller läraren i sitt testprov tillsammans med klassen.  Efter det är de allra flesta självgående, programmet är väldigt intuitivt.

Vad säger eleverna om digitala prov?

Vi har gjort några egna undersökningar på våra skolor och enbart fått positiv respons. Elever uttrycker specifikt att de känner sig mer rättvist bedömda, och att de inte blir dömda pga. fula och svårlästa handstilar.

Inga mer bedömningsdiskussioner

Våra lärare nämner även att diskussioner om bedömning helt upphört. Vi har börjat med att anonymisera prov för att öka jämlikheten mellan lärare och skolor.  Vi är ju en 1:1 skola och lagt stora resurser på datorer och utrustning, eftersom eleverna vet att de skall skriva digitalt fostras de att faktiskt ta med datorn till skolan. Så vi är glada för de oväntade sidoeffekterna av digitala prov.

Vad kan du ge för råd till en lärare/IKT pedagog som är nyfiken på Digitala Prov?

Jag har i min roll ständigt kontakt med tjänsteleverantörer, och av alla dessa är DigiExam den som levererar bäst service. Det är jätteviktigt för oss, då det alltid är skarpa situationer. Under ett prov med 30 elever måste läraren veta att allt kommer fungera. Det finns flera anledningar till att DigiExam är ledande inom digitala prov, utöver en stabil och fusksäker produkt. Produkten utvecklas ständigt genom feedback från användare och jag får alltid snabbt svar på frågor och hjälp.

Vi upplever att vi fått ett mervärde av produkten då den ständigt blir bättre, nu senast genom infoga bild (vissa lärare infogar giffar för att göra provet interaktivt), texteditor och fler smarta funktioner.

Egen IKT-plan

Idag bestämmer kommunerna själva om digitaliseringen, jag tror på större effektivitet om målbild kommer från ett statligt håll. Just nu är det Vilda västern. Jag arbetar ständigt med att engagera lärare och stötta, och tycker alla har rätt till stöd för att kunna utveckla verksamheter så att de följer med i utvecklingen. Vi har skrivit en egen IKT plan som underlättar för oss i vårt arbete.

Inom IKT finns en stark delakultur och många hör av sig till mig som referens till DigiExam, och jag rekommenderar det till alla som skall införa digitala prov.

Läs nedan om nationella prov-premiären

http://www.ystadsallehanda.se/ystad/premiar-for-nationellt-prov-i-digital-form/

http://sydgym.se/premiar-digitaliserat-nationellt-prov-i-ystad/

Digital Examinations, Interview, Svenska

The future's already here

Join the revolution

With our individual teacher account you are able to test DigiExam for free