Contact sales

Intervju: Olika arbetssätt för lektion och prov är varken effektivt för oss eller eleverna

Vad behöver man tänka på när man implementerar nya verktyg i en skola och hur gör man det effektivt? Jane Lambourne, lärare med 20 års erfarenhet, delar med sig av sina kunskaper och ger hennes bästa tips. 

Jane LVilka arbetsmoment i din lärarvardag är mest tidskrävande?

Det är mest tidskrävande att rätta prov och ge återkoppling, men alldeles för mycket tid går åt till det administrativa.

Hur har ni på Fribergaskolan upplevt övergången till digitala prov?

Upplevelserna har varierat lite beroende på lärare, men de lärare som efterfrågat digitala verktyg har givetvis varit speciellt positiva till övergången. Eftersom våra elever använder sina datorer till nästan allt kände vi ett behov av att digitalisera prov, speciellt uppsatsskrivande. Att ha olika arbetssätt för lektion och prov var varken effektivt för oss eller eleverna, därför ville vi komma igång med digitala prov så snart som möjligt.  

 Vi träffar många lärare som känner att de inte har tid att sätta sig in i ett nytt digitalt verktyg. Vad är ditt tips till dem?

Jag förstår hur det känner, det kan även vara svårt att vara den personen som ska introducera nya verktyg till lärare, jag själv har haft det ansvaret. Essentiellt för att lyckas är att påbörja introduktionen vid rätt tillfälle under läsåret. Sen är det viktigt att förstå att man ibland behöver investera tid idag för att tjäna mer tid i framtiden.

Att ha olika arbetssätt för lektion och prov var varken effektivt för oss eller eleverna, därför ville vi komma igång med digitala prov så snart som möjligt.

Vad anser du vara viktigt att tänka igenom innan man börjar använda ett digitalt verktyg?

Det absolut viktigaste är att välja rätt verktyg och skräddarsy för användningen. För att lyckas och för att motivera lärare som redan har mycket att göra, behöver man se till att ett nytt digitalt verktyg sparar dem tid i längden och att verktyget effektiviserar och främjar elevernas lärande.

Hur upplever du att digitala verktyg kan lyfta elever och lärare?

Jag ser flera positiva sidor med digitala verktyg. Elever får en ökad tillgång till relevant information, de kan även jobba mer flexibelt och på ett sätt som passar dem. Det gör stor skillnad för elever när de får använda verktyg dem är vana vid. För lärarna innebär det större tillgång till undervisningsmaterial, vilket gör att man kan anpassa lektioner allt mer. Vår tanke på att gå över till digitala prov började för tre år sen. Mina elever hade önskemål om att få skriva digitalt när de genomförde nationella proven. Efter det har vi använt DigiExam och det har funkat bra för oss.

Vilka egenskaper tror du lärare behöver mer av i framtidens svenska skola?

Jag tror att lärare måste fortsätta vara flexibla i sitt sätt att arbeta. Det skapas allt fler möjligheter till bättre utbildningskvalité, det gäller bara att vara öppen för förändring. Det utvecklas fler verktyg som underlättar för lärare och som kan effektivisera exempelvis administrationstiden, vilket gör att lärare kan fokusera på just det, att vara lärare.

Snabba fakta:

Namn: Jane Lambourne

Ämnen: Engelska åk:7-9

Hur länge har du undervisat?  13 år i Sverige och 10 år i England

Skola: Fribergaskolan

 

Vill du också komma igång med digitala prov?

Testa DigiExam gratis idag!

Digital Examinations, Digital exams, Interview, Okategoriserade, Svenska