Contact sales

Intervju: Nationella prov digitalt åk 6-9

Nu är det snart dags för nationella prov runt om i Sverige, och arbetar du som lärare har du säkert en minnesbild av hur tiden efteråt, med rättning av alla prov brukar se ut…

Vi på DigiExam får mycket feedback från lärare just hur vi kan underlätta vid rättningen av nationella prov. Sedan två år tillbaka skriver flera svenska skolor på både grund och gymnasienivå nationella proven med DigiExam. Men frågorna vi får är många, så vi satte oss ner med en rutinerad lärare som rättat och administrerat flera nationella prov med DigiExam. Margareta Liljeqvist är lärare i spanska och svenska för årskurs 4 till 9 på Runbacka skolor.

Margareta-liljeqvist-copy

Visste du? -Om alla nationella proven skrevs med DigiExam skulle vi tillsammans spara 2800 träd!

Varför valde ni att börja använda digitala prov?

Vi är en 1:1 skola med flera elever som har särskilda behov och elever med dyslexi. Digitala prov underlättar därför för oss på flera sätt, vi spenderar exempelvis mindre tid på att rätta. Våra elever gör allt annat på datorn och har större vana vid det än papper, så varför inte ha proven digitalt. Digitala prov gör de även möjligt för oss lärare att hjälpas åt med rättning och vi kan dela prov med varandra. För oss lärare är det också tidskrävande att stå och kopiera prov, DigiExam är därför både tidsbesparande och underlättande.

När började ni använda er av DigiExam?

Jag tror Runbacka var en av de första grundskolorna som började använda DigiExam och det var för cirka 3 år sedan.

Hur fungerar det att skriva nationella proven med DigiExam?

Vi har använt DigiExam för att skriva nationella proven i engelska och det funkade bra. Vi har testat andra digitala sätt men det har varit svårt, med DigiExam anser vi att det är mycket smidigare. I år hoppas vi på att skriva nationella proven även i svenska med DigiExam.

“Dem som inte använder DigiExam borde börjat igår, det är smidigt.”

Vad tycker lärarna om att använda DigiExam till nationella proven?

Vi vill använda det! Vi har även önskemål om att nationella proven ska skrivas direkt i DigiExam, nu när eleverna har lärt sig hur det fungerar. Digitala prov är säkrare än analoga och inget försvinner. Dem som inte använder DigiExam borde börjat igår, det är smidigt.  

Hur ser rättningsprocessen ut efter införandet av DigiExam, tidsmässigt?

Det är stor skillnad så det inte går att jämföra med hur det var innan vi använde DigiExam. Jag hade ett test med faktafrågor för årskurs 7 och i vanliga fall hade det tagit mig 2-3 timmar att rätta, nu tar det mig 15 minuter totalt, eftersom jag har testet på självrättande och bara behöver bara gå in i systemet och publicera. Jag kan även återanvända provet och ändra några frågor eller dela provet med kollegor. Innan DigiExam behövde vi sitta och klistra och klippa ihop nya frågor, och det tog tid…

“Det är inte en extra sak vi lärare måste lära oss, utan snarare en tidsersättning.”

Vad har eleverna givit för feedback om att skriva digitala prov?

Vi går in och frågar en klass vad det tycker!

Margareta frågar “Är det bättre att skriva ett prov med DigiExam än på papper?”

Klassen svarar samstämmigt “Ja!”

Eleverna ger kommentarer som “ Det går fortare att skriva på datorn”, “Jag får inte ont i handen”, “Lättare att göra ändringar” och “Jag behöver inte tänka på handstilen”

Vad kan du ge för råd till en lärare som är nyfiken på digitala prov?

Jag skulle framför allt vilja ge rådet att kontakta DigiExam och bjuda in dem till en workshop där de kan visa hur DigiExam fungerar och så att lärarna kan få testa. DigiExam är inte komplicerat, det är inte en extra sak vi lärare måste lära oss utan det är snarare en tidsersättning.

Digital Examinations, Interview, News, Svenska