Contact sales

Nationella proven: Vanligaste frågorna

Snart drar nationella proven igång igen.  En inte allt för ovanlig syn är lärare som sliter sitt hår för att försöka förstå svårlästa handstilar, elever som stressat suddar ut mening för mening, timmar av pappershantering och rättning. Många skolor väljer en enklare väg. Över 250 skolor väljer DigiExam för nationella proven.

nationella_prov

Vilka provdelar kan man använda DigiExam till?

DigiExam kan användas fullt ut till svenska och engelskans skriftliga del samt matematik.  Andra provdelar kräver hjälpmedel, exempelvis hörförståelse  med hjälp av en bandspelare.

Kan eleverna fuska,  exempelvis  genom att chatta med varandra?

Nej, eleverna kan inte fuska. DigiExam är uppbyggt så att elevens dator låser alla funktioner och program. Eleverna kan därför inte chatta eller kontakta varandra via datorn under nationella proven.

Nationella+prov

Vad händer om internet ligger nere under nationella provet?

Ni kan vara lugna, DigiExam förlitar sig inte enbart på internetuppkoppling, utan fungerar även offline. DigiExam tar backup på elevens provsvar var 10:de sekund, elevens arbete går därför inte förlorat vid ev omstart eller datorcrash.

Hur underlättar DigiExam för lärare vid nationella proven?

DigiExam underlättar både för lärare och elever. För eleverna betyder det till exempel ett lättare och effektivare utförande utav de skriftliga delarna av nationella proven. Tidskrävande omskrivningar byts ut mot några snabba klipp och klistra. Eleverna kan fokusera mer på innehåll och struktur. Rättningsprocessen för lärarna blir betydligt snabbare då de slipper svårlästa handstilar, marginalskrivningar och otydliga pilar. Med bedömningsmatriser och delad rättning fråga för fråga sparas flera timmars arbete.

Hur lång tid tar det att sätta upp DigiExam inför nationella proven?

DigiExam kräver ingen lång uppsättningsprocess, efter en workshop med oss kan ni vara igång dagen efter.

Välkomna att prova DigiExam idag! Eller kontakta någon av våra kundansvarig för en online-demonstration

Webinarium om Nationella proven Digitalt (5 & 7 april) 
Skapa NP i DigiExam, svar på frågor och våra topp-tips, missa inte! 

Gratis anmälan här

Digital Examinations, EdTech, News, Svenska, Uncategorized