Contact sales

DigiExam redo för global spridning

DigiExam inleder unikt samarbete med amerikansk utbildningsjätte för att nå en global marknadsposition.

Den ökade efterfrågan och utvecklingen mot digitaliserade utbildningsverktyg blev starten på ett samarbete mellan ett av världens ledande utbildningsförlag- Cengage Learning och DigiExam.

Continue reading

More control over what you print and publish

Up until now printing and publishing students’ exam results has been an all-or-nothing deal. Today we have released an update that gives teachers detailed control over which parts of the questions, answers and feedback that will be included.

Continue reading

Introducing Formative Assessments

Today we have great news for the leading edge in education: teachers can now do formative assessments with DigiExam!

Formative assessments helps you focus on the whole learning process. Students get feedback on specific abilities they need to practice, and teachers see deeper patterns in their students results.

Continue reading

Naturligt med digitala prov – Christian Lundahl

Christian Lundahl är en av Sveriges mest framstående forskare inom prov och bedömning. Hans böcker ses som självklar kurslitteratur i dagens lärarutbildning och människor vallfärdar till hans föreläsningar. DigiExam har haft nöjet att insupa hans tankegångar kring en allt mer digitaliserad skola.

Continue reading

Elever riskerar att ses som inkompetenta utan digitala prov

Dr. Susanne Kjällander sprudlar av energi när DigiExam ringer upp. Det går inte att ta miste på hennes brinnande engagemang för hur den svenska skolan interagerar med den digitala tekniken. Trots det pekar hon på ett katastrofalt läge när elever i vissa sammanhang endast ges möjlighet att visa sina kunskaper med papper och penna.

Susanne Kjällander

Dr. Susanne Kjällander menar att digitala prov borde vara självklart i alla skolor.

I sin forskning har Dr. Susanne Kjällander överraskats av hur interaktivt eleverna använder sig av de digitala verktygen. En surfplatta har blivit ett komplement i undervisningen, och en självklar nödvändighet i förskolan.
– Innan jag började min forskning såg jag framför mig hur barnen skulle sitta själva med varsin platta och hörlurar och spela spel. Så var det verkligen inte!

Continue reading

”Många vuxna relaterar till en verklighet som inte längre existerar!”

Hon är gymnasieläraren som inte vet hur man använder en over-headmaskin, och en undervisning utan digitala hjälpmedel har hon svårt att föreställa sig. Hon är även en av initiativtagarna till Digitala Skollyftet, en kurs för lärare som lär av och med varandra. DigiExam ringde upp Gunnel Thydell för en pratstund och fick nys om en fjärde färdighet – den digitala kompetensen.

Gunnel Thydell

Gunnel Thydell – gymnasielärare och initiativtagare till #digiskol

– Vi lever i en digital värld. Det är därför mycket märkligt att skolan inte hängt med. Jag menar på vilken annan arbetsplats som helst använder man sig av digitala verktyg!

Gunnel Thydell tar så klokt till orda innan intervjun ens har hunnit börja. Ett uttalande som är väldigt talande för var den svenska skolan idag befinner sig. Den har inte hängt med i den digitala utvecklingen. Datorer har visserligen börjat föras in i och med en-till-en projektet, men en plan för hur de ska användas i utbildningssyfte har ofta uteblivit helt.

Continue reading

Hallå Gert Nilsson, inspiratör och föreläsare för Digitalskola.

Gert Nilsson jobbar med IT i skolan. Han hjälper även skolor att vidareutveckla sin digitala kompetens. Honom ville DigiExam prata lite närmare med.

Varför är det så viktigt att föra in digitala verktyg i skolan?
– Dagens samhälle kräver nästan det. Allt har digitaliserats, framför allt i näringslivet. Det blir därför ännu viktigare att få in den digitala kompetensen i skolan. Samhället kommer kräva det mer och mer i framtiden.

Gert Nilsson om digitala prov

Fotograf: Lars Olsson, Studie-och Yrkesvägledare i Sjöbo kommun

– Det är intressant att jämföra skolan med näringslivet. Näringslivet har verkligen gjort en total digitaliseringssväng. Det är konstigt att skolan inte hängt på den utvecklingen.

Continue reading

Elever skriver bättre texter på datorn

Helena Kvarnsell är en NO-lärare med krut i. Inte nog med att hon varit finalist för både Guldäpplet 2011 och innovativa lärarpriset 2013, har hon även vunnit Nackas kvalitetspris för sina prestationer i att föra in IT i sin skola. DigiExam kunde självklart inte låta bli att ringa upp en sådan inspirationskälla.

Helena Kvarnsell om att elever skriver bättre texter på datorn

Helena Kvarnsell

När vi ringer upp Helena Kvarnsell hörs en del stim och stoj i bakgrunden och det tar några minuter innan hon presenterar sig.

– Hej, Helena Kvarnsell. Jag hade några elever kvar som hade svårigheter med de sista ekvationerna, så det drog ut på tiden. Men nu är de på rast, säger hon lugnt.

Sättet hon får sina elever att jobba med ekvationer, är en av anledningarna till varför hon lovordas. Hon arbetar nämligen med datorn som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

1 till 1 projektet som innebär att alla elever ska ha tillgång till varsin dator, har Helena Kvarnsell jobbat med sedan 2009. Men den digitala kunskapen och arbetssättet var ingenting som kom automatiskt.

Continue reading

”Det är vansinne att inte ha tillgång till digitala medel”

DigiExam älskar digitala prov, men vad säger våra användare? Vi har pratat med Lars Lingman, ansvarig för informations och kommunikationsteknologi för stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, om hur DigiExam har fungerat för dem.

Lars Lingman om digitala medel

Hur kommer det sig att ni ville testa DigiExam?
– Vi såg ett behov av att digitalisera hela provsituationen. Dels för att underlätta det administrativa för lärarna, men också för elevernas skull. Många elever har känt en frustration över hela provsituationen med papper och penna. De kände att det hindrade dem från att verkligen visa upp sina kunskaper.
– Elever är idag dessutom vana att jobba med datorer. Papper och penna är ett helt annat sätt att arbeta, ett sätt många elever kan bli begränsade av.

Lars Lingman kom i kontakt med DigiExam och körde igång en testperiod av digitala prov. Något som visade sig bli riktigt uppskattat.

– Behovet fanns redan hos eleverna. Vi har även kört några av våra nationella prov med DigiExam och det föll väl ut. Troligen kommer vi utöka till ännu fler nationella prov med DigiExam under hösten.

Continue reading