Contact sales

Dagens Samhälle: Digitalisering Motverkar Betygsinflationen

Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge och de nationella proven ifrågasätts i sin funktion som nationellt rättelsesnöre för bedömning. För att komma tillrätta med betygsinflationen krävs en snabb digitalisering av det nationella provförfarandet.

Continue reading

5 Tips Som Sparar Lärares Tid

1. Introducera självhjälp 

En av de tröttsammaste sakerna som finns är att köa. Med QR-koder i klassrummet kan elever ta reda på svar själva, vilket sparar både din och deras tid. QR-koder kan vara till fördel när lärare håller lektioner där samma fråga ofta förekommer, exempelvis slöjdundervisning. Elever får möjlighet att lösa problem på egen hand och lära ut sina nya kunskaper till klasskamrater. Det finns flera hemsidor som skapar QR koder, exempelvis här

Continue reading

Teacher Appreciation Contest

We know teachers spend A LOT of their personal time and money on their students. In fact, up to $500 & 200 hours every year. With Teacher Appreciation Day coming up…We believe that´s worth highlighting. Enter the DigiExam contest and win back both time and money!

Continue reading

7 Digital Hacks to Save Teachers Time

It’s no secret that teachers face an uphill battle when it comes to fulfilling all the tasks their role demands of them. With grading, planning, searching for resources, and data management all vying for time and attention, it can often feel like there are not enough hours in the day, week – or even year! Take a moment to check out these 7 digital hacks to help tackle your teaching workload!

Continue reading

The Week @DigiExam

Welcome back from summer vacation! Are you ready for an exciting new semester? DigiExam is, get a glimpse of our week!

Continue reading