Contact sales

Almedalen 2016: “Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter?”

I veckan deltog DigiExams VD Johan Hägglund, Julie Améen chef offentlig sektor CGI, Markus Lundström chef digitala plattformar Volvo Cars, Göran Sundin utvecklingsstrateg Skatteverket och Christer Forsberg CDO Stockholms stad i en paneldebatt under Almedalsveckan. Deltagarna diskuterade hur den offentliga sektorn ska utvecklas med den ökade digitaliseringen som sker i samhället.

Continue reading

Interview: Two years retrospective

This month DigiExam celebrates two years on the market. After several years of research and development, DigiExam finally saw the light of day in May 2014. Two years later over 1000 schools are connected, more than 200 000 examinations written and a lot of teachers and students have replaced pen and paper in favour of digital exams. 

Continue reading

Digitalisera nationella proven? Det är redan gjort.

Torsdag 28 april uppdagades det att facit till nationella proven hade slarvats bort i postgången och runt hundratusen elever riskerade få vänta på provresultaten. Nu efterlyser gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic en digitalisering av proven. Men detta finns redan – den stora bromsklossen är politiken.

Continue reading