Contact sales

Delivering Powerful Feedback

Feedback is directly linked to student achievement.  How can you be sure you’re delivering it effectively?  Read on for our 6 tips on delivering effective and powerful student feedback.

Continue reading

The Year @DigiExam

Wow what an incredible year! For DigiExam 2016 has been a special year filled with amazing accomplishments! We have moved in to a new office in New York, welcomed new team members and won several prestigious prizes!  

Continue reading

How To Provide Effective Student Feedback

Did you know that 98% of students believe that it is important to receive feedback from their instructor and 91% feel that feedback helps them to better understand their progress within their coursework? The big question is, how can teachers make sure they are delivering this effectively?

Continue reading

Dagens Samhälle: Digitalisering Motverkar Betygsinflationen

Statistik från Skolverket och PISA indikerar att betygsättningen allt sämre representerar elevernas faktiska kunskapsläge och de nationella proven ifrågasätts i sin funktion som nationellt rättelsesnöre för bedömning. För att komma tillrätta med betygsinflationen krävs en snabb digitalisering av det nationella provförfarandet.

Continue reading

5 Tips Som Sparar Lärares Tid

1. Introducera självhjälp 

En av de tröttsammaste sakerna som finns är att köa. Med QR-koder i klassrummet kan elever ta reda på svar själva, vilket sparar både din och deras tid. QR-koder kan vara till fördel när lärare håller lektioner där samma fråga ofta förekommer, exempelvis slöjdundervisning. Elever får möjlighet att lösa problem på egen hand och lära ut sina nya kunskaper till klasskamrater. Det finns flera hemsidor som skapar QR koder, exempelvis här

Continue reading