Contact sales

Digitalisera nationella proven? Det är redan gjort.

Torsdag 28 april uppdagades det att facit till nationella proven hade slarvats bort i postgången och runt hundratusen elever riskerade få vänta på provresultaten. Nu efterlyser gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic en digitalisering av proven. Men detta finns redan – den stora bromsklossen är politiken.

Continue reading

Hello U.K!

A few weeks ago we had the pleasure of opening up our third office, and in one of our favourite cities – London! So all of you new U.K visitors — here is a short presentation of DigiExam and what we do best.

Continue reading

New feature: SPELL CHECK

Spell check has undoubtably been the highest requested feature from DigiExam users. Spell check is simple, it allows students to focus on context rather than spelling.

k1

Lead Frontend developer Kenneth, answers your questions  about the new release.

Continue reading

Nationella proven: Vanligaste frågorna

Snart drar nationella proven igång igen.  En inte allt för ovanlig syn är lärare som sliter sitt hår för att försöka förstå svårlästa handstilar, elever som stressat suddar ut mening för mening, timmar av pappershantering och rättning. Många skolor väljer en enklare väg. Över 250 skolor väljer DigiExam för nationella proven.

nationella_prov

Continue reading