Contact sales

5 Tips Som Sparar Lärares Tid

1. Introducera självhjälp 

En av de tröttsammaste sakerna som finns är att köa. Med QR-koder i klassrummet kan elever ta reda på svar själva, vilket sparar både din och deras tid. QR-koder kan vara till fördel när lärare håller lektioner där samma fråga ofta förekommer, exempelvis slöjdundervisning. Elever får möjlighet att lösa problem på egen hand och lära ut sina nya kunskaper till klasskamrater. Det finns flera hemsidor som skapar QR koder, exempelvis här

Continue reading

Teacher Appreciation Contest

We know teachers spend A LOT of their personal time and money on their students. In fact, up to $500 & 200 hours every year. With Teacher Appreciation Day coming up…We believe that´s worth highlighting. Enter the DigiExam contest and win back both time and money!

Continue reading

7 Digital Hacks to Save Teachers Time

It’s no secret that teachers face an uphill battle when it comes to fulfilling all the tasks their role demands of them. With grading, planning, searching for resources, and data management all vying for time and attention, it can often feel like there are not enough hours in the day, week – or even year! Take a moment to check out these 7 digital hacks to help tackle your teaching workload!

Continue reading

The Week @DigiExam

Welcome back from summer vacation! Are you ready for an exciting new semester? DigiExam is, get a glimpse of our week!

Continue reading

Almedalen 2016: “Hur blir Sverige världsbäst på att nyttja digitaliseringens möjligheter?”

I veckan deltog DigiExams VD Johan Hägglund, Julie Améen chef offentlig sektor CGI, Markus Lundström chef digitala plattformar Volvo Cars, Göran Sundin utvecklingsstrateg Skatteverket och Christer Forsberg CDO Stockholms stad i en paneldebatt under Almedalsveckan. Deltagarna diskuterade hur den offentliga sektorn ska utvecklas med den ökade digitaliseringen som sker i samhället.

Continue reading