Contact sales

Svenska Nationella Proven 2018

I år skrev 84,400 elever sina nationella prov i DigiExam, totalt genomfördes 118 347 prov.

Digitaliseringen av de nationella proven är redan en verklighet och idag skriver en stor andel av eleverna redan sina nationella prov på en digital enhet. I och med regeringens nationella digitaliseringsplan med visionen att uppnå ett hållbart digitaliserat Sverige, tillkommer ytterligare krav på skolnivå och de verktyg som används. Redan idag används en nedlåst skrivyta där lärarna i DigiExam bedömer avidentifierade elevlösningar samt utnyttjar möjligheten till extern bedömning.

Till nästa läsårs obligatoriska nationella skrivprov blir det krav på att genomförandet sker digitalt i ett nedlåst läge/låst skrivyta. De nationella prov som måste genomföras digitalt är svenska, engelska, och svenska som andraspråk i årskurs 9 samt gymnasiet/komvux.

Elever har använt DigiExam för att genomföra nationella prov sedan 2014. I perioden april/maj, lämnade 84,400 elever in 118 348 prov i främst Svenska och Engelska, men även SO, NO och Ma. På bara ett år har antalet elever som använder DigiExam för nationella prov stigit med 30 %.

2016 2017 2018
Antal elever som använder DigiExam för NP 30,952 64,600 84,400
Antal genomförda NP i DigiExam 41,500 89,096 118,348

DigiExam kan användas specifikt för nationella prov men framför allt även i alla andra typer av uppgifter i skolan. Användningsområdena ökar i takt med utökad funktionalitet som exempelvis Lägg till Media.

Karin Nilsson på Sjödalsgymnasiet i Huddinge delar sin åsikt kring hennes erfarenheter av DigiExam:

“Med tanke på hur lite tid vår skola hade att introducera appen/programmet fungerade genomförandet av NP i Svenska 1 och 3 samt Engelska 5, 6 och 7 fantastiskt bra – vi startade med intro för lärare v 11. Sammanlagt cirka tusen elever skrev prov digitalt och de få krux vi hade när eleverna skrev fick vi omedelbar hjälp med. Stort tack till Digiexam!”

Kommande inlägg: Läs om hur en lärare använder Lägg till Media funktionen i DigiExam i sin undervisning.

National Tests, Digital Examinations, Digital exams