2020 uppdateringar

By Kenan Tulic

Vi är redan framme i slutet av januari och mycket har hunnit hända hos oss på DigiExam under årets första månad. I det här inlägget kommer Produkt-teamet dela med sig av en inblick i några av våra roadmap-epics för 2020 och även lite information om vilka versioner och funktioner vi i inte längre kommer att stödja framöver.

Epics

Låt oss börja med roadmap-epics (en epic är vanligtvis en ny större funktion eller förbättring av produkten) som vi planerar att släppa under 2020. Det är främst fyra epics som jag vill ta upp eftersom de kommer ha stor påverkan på våra användare. Vi kommer att gå närmare in på vad varje epic innebär ur ett användarperspektiv i kommande inlägg.
Epics är inte heller allt vi planerar att göra, det finns också mindre funktioner och förbättringar, buggfixar och så vidare som kommer att släppas under året. Det bästa sättet att hålla sig informerad och uppdaterad om allt som händer i DigiExam är genom vår blogg och nyhetssida som uppdateras med varje ny version vi släpper (länk till nyhetssidan i vårt kunskapscenter). Så, med det ur vägen, här kommer några epics för 2020:

1. Uppdatering av kontohanterarrollen

Det här kommer att vara en stor tidsbesparing för kontohanterare som nu kan administrera sina studentkonton själva istället för att behöva skicka in listor och supportärenden till oss när förändringar behöver göras. Kontohanterare, lärare och administratörer kommer även att få bättre sökbarhet i studentsöken.

Några funktioner som kommer finnas med:

 • Kontohanterare kan skapa studentkonton
 • Kontohanterare kommer att kunna ta bort tomma studiekonton (som ännu inte har gjort en tentamen)
 • Förbättrad studentsök
 • Sök, hitta och lägg till befintliga elever automatiskt till din klass

2. Klientautentisering

Med autentisering i DigiExam-klienten kommer säkerheten vid prov och tentor att höjas i jämförelse med dagens inmatning av uppgifter. Det kommer också möjliggöra för studenter att komma direkt till sina prov / tentor från DigiExams webbapplikation genom att klicka på en knapp för att starta klienten och bli automatiskt inloggad. DigiExam-klienten behöver alltså inte längre öppnas manuellt även om det fortfarande kommer att fungera den vägen med.
Några funktioner som kommer finnas med:

 • Logga in med e-postadress och lösenord i DigiExam-klienten
 • Logga in i DigiExam-klienten direkt från DigiExams webbapplikation

3. Migrera från Chrome-app till Android-app

Google tar bort möjligheten att använda Chrome Appar (meddelande från Google här) på ChromeOS i juni 2021. Det här påverkar DigiExam-appen som används på Chromebooks då det är just en Chrome-app. Så, Chrome-appen som används idag kommer behöva bytas ut till ett av de alternativ som stöds av ChromeOS efter att Chrome-appar inte längre kan användas. Det betyder att vi kommer bygga en Android-app som fungerar för Chromebooks, men det är dock inte helt utan konsekvenser. Det viktigaste att veta som användare är att inte alla Chromebook-modeller stödjer Android-appar.

 • OBS, Android-appar kommer inte fungera på alla Chromebook-modeller som lanserades före 2019. Kontrollera att din modell stöds här.

Mer information om migreringen och faktiskt datum för när vi lanserar Android-appen samt när vi slutar stödja Chrome-appen kommer uppdateras löpande.

4. Byte av texteditor i DigiExam-klienten

Vi kommer att byta ut den nuvarande texteditorn i DigiExam-klienten till en editor som tillhandahålls av Froala. Editorn har redan använts av lärare för skapande av prov / tentor under en tid, den kan testas här om du inte har ett lärarkonto i DigiExam. Det här är ett steg på vägen för att förbättra användarupplevelsen för alla som skriver prov / tentor med DigiExam.

Några av funktionerna att se fram emot:

 • Fullskärmsläge
 • Möjlighet att använda olika typsnitt
 • Specialtecken för moderna språk kan väljas från menyn eller skapas via tangentbordsgenvägar
 • Mer lik övriga program elever använder för textframställning

Vad som tas bort

Här är en sammanfattning av vad som har tagits bort och vad som kommer att tas bort i framtiden.

Vad kommer att tas bort? Meddelat Borttagning
Chrome App för Chromebooks 2020-01-30 TBD (Senast Juni 2021)
Internet explorer (alla versioner) . 2019-12-19 2020-02-01
Klientversioner EU-servern:
11.4.4: Windows
11.4.6: Windows
12.1.2: ChromeOS
2020-01-09* 2020-01-09  
Klientversioner EU-servern:
12.1.2: macOS
12.1.2: Windows
2020-01-10* 2020-01-10  
Klientversioner US-servern:
12.1.2: iOS
12.1.2: ChromeOS
2020-01-10* 2020-01-10  

* Klientversionerna togs bort samma dag som vi meddelade borttagningen eftersom användningen var så låg på de versionerna att det var liten eller ingen påverkan för våra användare. När vi tar bort versioner som fortfarande har betydande användning kommer vi att meddela det minst en månad innan vi tar bort versionen och vi kontaktar även skolorna som fortfarande använder versionerna i större utsträckning.