KYH Göteborg

By Pelle Englund

KYH i Göteborg använder DigiExam som plattform för digitala prov sedan ett år tillbaka. Vi fick det stora nöjet att ställa lite frågor till dem kring deras användning och vad de tycker om DigiExam.

De har sedan starten kommit att se många fördelar och hittat nya sätt som hjälpt dem att effektivisera sina processer. Det har lett till att de breddat sitt användande till flera områden och på så vis kunnat spara både tid och minska sin miljöpåverkan.

En lyckad implementation med genomtänkta val är förutsättningar för att komma igång på ett bra sätt. KYHs personal hade först en genomgång i DigiExam tillsammans med en av våra Customer Success Managers. Därefter testades DigiExam internt innan det rullades ut till utbildningarna. 

Ett lättanvänt program tillsammans med en bra support har gjort att vi vågat testa nya idéer för användning vilket vi även rekommenderar andra användare att göra.

Eftersom studenternas svar går att göra anonyma och alla tentaresultat exporteras till excelfiler, kan de få ut underlag att använda vid ledningsgruppsmöten et.c. för att ge en överblick hur det går för klasserna och på så vis kunna jobba vidare med kursplaner, innehåll och kunskapsnivåer.

Läs hela intervjun med gänget på KYH nedan:

1. Hur länge har ni inom organisationen använt DigiExam? 

Vi har använt DigiExam i ungefär 1 år

2. Till vad använder ni DigiExam? 

Vi använder DigiExam stand-alone. Det vill säga att det är inte kopplat till någon lärportal utan allt arbete sköts i DigiExam. Vi har externa undervisande och de bjuds då in till programmet/provet av en kontohanterare på skolan och studenterna laddar ner klienten till sin dator. En genomgång utförs och sedan vid prov får studenterna dagens provkod. Allt sker digitalt i klassrummet.

Främst använder vi oss av DigiExam för tentamen vid examinerande moment, men även som quiz för kursavstämningar. Under 2019 började vi använda det för våra antagningsprov till utbildningarna, sökande studenter kom till oss och eftersom konto skapas snabbt och enkelt behövdes inte mycket förarbete. Det är dessutom ett väldigt enkelt och smidigt sätt att göra provet. Från och med 2020 använder vi DigiExam hemifrån för våra sökande studenters urvalsprov. 

3. Berätta lite kort om när ni använde DigiExam till era urvalsprov hemifrån!

Från och med 2020 beslutade vi oss för att erbjuda digitalt urvalsprov hemifrån. Vi har utbildningar på 11 orter i landet, och sökande som bor över hela Sverige och även ibland utomlands under ansökningsperioden. Det har inneburit att tidigare år har våra studenter behövt ta sig till studieorten för att skriva provet vilket vid vissa tillfällen har skapat svårigheter. I år beslutade vi oss för att prova att det görs hemifrån, så våra sökande anmäler sig till en 48 timmars period. Först får de verifiera sig via BankID genom en annan programvara, och då får de instruktioner till att ladda ner digiexam och skriva provet. De har alltså möjlighet att skriva provet när de vill hemma under 48 timmar. Provet är utformat så att det varken finns anledning eller tid till att fuska, men det är extra skönt att DigiExam stänger ner alla andra program på datorn under provets gång och att kunna tidsbegränsa ett prov är lysande. Det har fungerat över förväntan och resultatet efter första tillfället visar samma spridning som tidigare år.

Vi är riktigt nöjda. Det sparar både våra sökande och oss tid och gör urvalsprocessen mer säker och enkel.

5. Vad ser ni är fördelarna med en digital examinationsprocess?

Det är rättssäkert och tidseffektivt. Det är väldigt bra med självrättande frågor för det ger effektivt rättningsarbete som annars kan mycket tid. Det är även möjligt med effektiv återkoppling. En annan bra sak är att svaren alltid är läsbara från de som skriver provet. Självklart är det viktigt att det är bättre för miljön än att skriva ut tonvis med papper vid varje provtillfälle – och det minskar även förvaringsytor för proven. 

6. Hur tycker ni att DigiExam fungerar som plattform för digitala examinationer?

Det fungerar bra för oss. Våra föreläsare tycker det är positivt då det underlättar arbetet vid rättning mycket, både med läsbara svar och att de slipper ha högvis med papper att hålla reda på – allt finns ju redan i programmet. Studenterna tycker även de att det är skönt att kunna skriva sina svar digitalt, och är glada åt snabb återkoppling med notiser per mail. Det område vi önskar lite utveckling inom är när det gäller de kurser som innehåller längre matematiska uträkningar, där blir det lite tungrott – men överlag tycker vi att det fungerar klockrent!

7. Berätta om hur ni har gått tillväga vid införandet av digitala examinationer inom er organisation!

Vi hade en introduktion till programvaran av DigiExam för oss i personalen. Sedan bestämdes det en tidpunkt där alla prov skulle testas digitalt. Då skedde noggrann förberedelse och testning av programvaran. Under genomförandet var vi väl medvetna om eventuella problem, så vi var närvarande och hade tillgång till DigiExams support. Studenterna fick testa ett demoprov för att se att de fungerade först. Eftersom vi använder det här till alla våra kurser så meddelar vi de sökande studenterna att dator är viktigt under utbildningen. Det är även ett sätt att utveckla studenternas digitala förståelse inför deras kommande branscher – de branscher vi utbildar inom är väldigt digitaliserade.

8. Har ni några tips, med tanke på er egen erfarenhet av att införa digitala examinationer i er organisation, som ni kan delge andra anordnare som funderar på att börja digitalisera sin examinationsprocess? 

Testa! Var inte rädd för att göra fel – det löser sig. Utnyttja supporten och deras duktiga kompetens. Testa även demoprov för studenter och ha USB tillgängligt vid prov för extra säkerhet. Vid införandet se till så att studenterna har datorerna med rätt krav spec. och att de laddat ner digiexam. Kommunicera i tid så studenterna har en chans att förbereda sig. 

9. Skulle ni rekommendera andra anordnare att välja DigiExam?

Absolut! Eftersom de erbjuder en låst skrivyta kombinerat med full offllinefunktionalitet och bra med individanpassningar i programmet så rekommenderar vi de varmt till andra!