Nationella prov i Digiexam

By Pelle Englund

Inför de kommande nationella proven är det många lärare som har frågor och funderingar kring förberedelser, genomförande och bedömning. I Digiexams kunskapscentrum finns de samlade hjälpartiklar och guider som vi har skapat.

Förbereda, genomföra och bedöma NP i Digiexam

Vi vill med vår samlade erfarenhet och kunskap som leverantör för genomförande av digitala NP sedan 2014 hjälpa skolor att på bästa sätt administrera de nationella proven. Vår plattform sparar tid och ger en bred möjlighet att anpassa hela genomförandet efter de lokala förutsättningarna på skolan.

För själva provet är det Skolverkets direktiv för genomförande som råder och redan idag genomför många skolor digitala NP i olika årskurser och ämnen i tillägg till de obligatoriska delprov som prövar skriftlig framställning i år 9 och Gy.

Oavsett ämne utgår eleverna från provhäftet vid det nationella provet och skriver sina svar i en nedlåst skrivyta där eleverna sedan avidentifieras vid bedömning.

Vi vet av erfarenhet att det är avgörande att ha en funktionalitet för att stödja ett genomförande helt eller delvis offline, exempelvis om nätverket tillfälligt ligger nere. Att som lärare/provvakt snabbt och enkelt kunna åtgärda eventuella tekniska problem under ett provtillfälle på egen hand är en viktig funktion. Vid behov finns även Digiexams Support tillgänglig.

Vi kan ge goda råd och förslag kring genomförandet , men lokala förutsättningar och rutiner blir avgörande för hur skolan väljer att använda plattformen.

Tekniskt sett kan en person på en skola ansvara för administrera hela det nationella provet och lärarna tilldelas bedömningen i efterhand.

Det kan exempelvis ske genom att skapa en provmall med rätt förutsättningar som aktiveras till en eller flera klasser och där provets översiktsvy delas till provvaktande kollegor. Efter avslutat prov avidentifieras elevernas namn automatiskt i rättningsvyn och elevsvaren kan fördelas för sambedömning.

Hur bedömningen bäst går till bestäms lokalt och en möjlighet att rätta digitalt och/eller analogt är en fördel för många lärare.

Ytterligare stöd för skolor och skolhuvudmän ges i vägledningen Genomföra nationella prov med dator från Skolverket/SKR.