Privacy Shield:s ogiltigförklarande

By Kenan Tulic

Privacy Shield är ett ramverk som tillåter att personuppgifter överförs från EU till Privacy Shield-certifierade organisationer i USA.

Efter att Privacy Shield ogiltigförklarats är ett alternativ att överföra personuppgifter till amerikanska organisationer från EU att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi har kontaktat alla våra underleverantörer i USA som behandlar personuppgifter från DigiExam och sett till att vi nu har uppdaterade personuppgiftbiträdesavtal med varje enskild underleverantör som inkluderar standardavtalsklausuler.

Vi har också uppdaterat vår bilaga med underleverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 2 – Underleverantörer) för att återspegla de ändringar som gjorts på grund av ogiltigheten av Privacy Shield. Mer information finns i länkarna nedan.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med data (finns endast på engelska).

Klicka här för att komma till den senaste versionen av vår bilaga innehållandes underleverantörer.

Kontakta privacy@digiexam.com för ytterligare frågor.