Viktig information om nya användarkonton i Digiexam

By Kenan Tulic

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår i Digiexam!

Fr.o.m. måndag den 24 augusti behöver nya elever/studenter ha ett aktivt användarkonto för att kunna genomföra ett prov/tenta i Digiexam. Prov/tentor kan också startas och lämnas in via USB men kan då bara lämnas in i Digiexam när det faktiska elev/studentkontot skapats av en kontohanterare och finns i Digiexam.

Alla existerande konton i Digiexam är och kommer fortsätta vara aktiva och kan därmed användas som vanligt.

Ett verktyg för generering av nya användarkonton släpps på måndag den 24 augusti för alla Kontohanterare i Digiexam. Det innebär att endast en kontohanterare på skolan kan skapa nya användarkonton framöver.  

OBS! Denna förändring innebär att inga nya elever/studenter kan skapa sitt användarkonto automatiskt genom att genomföra ett testprov i Digiexam-klienten/appen vilket tidigare var möjligt.

De skolor som har en integrerad, automatiskt generering av nya användarkonton, ex. via sin lärplattform/LMS, SAML eller Skolon påverkas inte.

Med den här förändringen är nu skapandet av elev/studentkonton helt i händerna på kontohanterare för skolor/organisationer.
Det är också ett stort steg för att förhindra att skräpdata kommer in i Digiexam genom att inte längre tillåta elev/studentkonton att automatiskt skapas. Dessutom är det också det första steget mot en Single-Sign-On-lösning för att starta prov/tentor i Digiexam-klienten.

Mer information och guider kommer att finnas i Digiexams Kunskapscentrum och i ytterligare ett blogginlägg i samband med att funktionen är släpps.