Wargentinskolan, Jämtlands gymnasieförbund

By Pelle Englund

På Wargentinskolan i Östersund, som är en del av Jämtlands Gymnasieförbund, genomfördes förra läsåret ca 15 000 prov och uppgifter i DigiExam, ett av många exempel på skolor som använder en lättanvänd och pålitlig provplattform till mycket mer än bara NP.

DigiExam fick möjligheten att sitta ner med ett par av lärarna på JGY och diskutera en digital provplattform i allmänhet och DigiExam i synnerhet.

Vad behövde ni i er roll som lärare i en provplattform?  

En diskussion om att bli mer digitala på JGY föregick implementeringen av DigiExam inför genomförande av digitala NP våren 2017.  Förutom möjlighet att genomföra NP digitalt fanns även en önskan om att automatiskt kunna rätta vissa typer av uppgifter och skapa en delningskultur kring bra digitala verktyg och arbetssätt.

En förutsättning var ett lättanvänt verktyg som faktiskt skulle fungera även om nätverket låg nere eller om något oförutsett inträffade. För genomförande av NP specifikt ville vi säkerställa  rättssäkerheten vid genomförande med gemensamma, anonyma bedömningar och att slippa tolka svår handstil. En möjlighet för eleverna att få skriva på det sätt de är mest vana vid.

En utmaning är att det ibland finns ett visst kollegialt hemlighetsmakeri där man antingen inte vill dela med sig av eller känner sig bedömd för att inte vara tillräckligt digital i sitt arbetssätt. Det kan leda till en känsla av “vi och dem” på skolan, dvs. de som jobbar med ett digitalt arbetssätt och de som inte gör det, en utmaning vi tror att vi inte är ensamma om.

Anna Jansson är lärare i biologi, samhällskunskaps och miljöämnen och driver frågan om elevernas rätt att bli objektivt och rättssäkert bedömda i sina uppgifter på skolan. En avgörande faktor för att få eleverna att lita på att de faktiskt enbart bedöms för sin text och inte tidigare prestationer är att visa och förklara hur rättningsvyn ser ut i DigiExam via ett testprov, de ser sin egen del i den anonyma bedömningen och läraren kan visa hela bedömningsprocessen.

Vi tror att det ökar elevernas känsla av rättssäkerhet i alla delar av provprocessen!

Ett citat av Anna sammanfattar troligtvis vad många lärare idag känner –

“Jag är säker på mitt ämne och min roll som lärare, men de största utmaningarna ligger i bedömningen av eleverna”

Det första intrycket av DigiExam?

En lättanvänd plattform och svårt att göra fel. Vi visste att DigiExam var en betrodd och väl använd plattform i Skolsverige för olika typer av uppgifter. DigiExam är jättebra i exempelvis språkämnen till både mer komplexa uppgifter och enklare självrättande hör- och läsförståelseprov.

Med tanke på vad som går att utläsa i olika lärargrupper i sociala medier om hur andra plattformar inte fungerar, är vi väldigt glada över att ha gjort rätt val.

Hur har implementering och support fungerat med DigiExam på JGY?

I första hand utbildades de som skulle genomföra NP digitalt av DigiExam på plats och sedan utsågs implementeringsansvariga på JGY för att hjälpa till att utbilda vidare och sprida plattformen på de olika skolorna.

Kännedomen om DigiExam spreds via genomförande av NP då många lärare vaktade de då första digitala proven. Implementeringen gick snabbt och utan bekymmer, de flesta mottog det på bästa sätt. Det vi i efterhand lärt oss är att även skolledningen behöver involveras och känna till den plattform som används och på det sättet kunna förbättra förutsättningarna lokalt, det arbetas hårt på golvet men lärarna behöver tid och rätt förutsättningar för att lyckas. Vi har alltid upplev en “Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”, vilket ofta är helt avgörande mitt under ett pågående prov.

“Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”

Vilken effekt har DigiExam haft i klassrummet?

Exempelvis ser vi i rollen som mentorer att datorn används dagligen av eleverna i allt fler delar av undervisningen och där är DigiExam en av de bidragande faktorerna.

Vi använder även DigiExam till testprov och repetitionsuppgifter inför stora prov, det har avsevärt förbättrat elevernas förberedelse inför de riktiga proven.

Hur upplever eleverna DigiExam till mer än bara NP?

Eleverna tycker att det är ett av flera verktyg i undervisningen, det är inte som en “provplattform” utan en integrerad del av undervisningen.

Det ska bli spännande att upptäcka nya funktioner som ex. Avancerad Läsare och hur det kan hjälpa elever i prov och uppgifter. Spontant gör den nog mer nytta i samhällskunskap än språk, det blir spännande att testa sig fram!

Ett stort tack till Anna Janson, Carina Svedholm, Jessica Liivlaiid, Sandor Henriksson Andersson och  Lotta Wickenberg på JGY!