Contact sales

NY FUNKTION – Talsyntes

Talsyntes i DigiExam

Nu finns talsyntes tillgänglig i DigiExam, i ett prov eller en uppgift kan instruktionen eller frågan som visas för eleven läsas upp. Eleven kan markera sin egen text och få sitt skrivna svar uppläst, all text i exempelvis länkar eller PDF-dokument kan också läsas upp.

Vi har varit väldigt noggranna med att lyssna på elever och lärare om hur funktionen borde fungera och vill rikta ett speciellt tack till de som hjälpt till med processen!
Talsyntesen bygger på datorns/enhetens egen inbyggda funktionalitet vilket gör att talsyntesen alltid kommer att fungera, även helt offline. När företag som Microsoft, Apple och Google gör förbättringar och utvecklar nästa generation av operativsystemens talsyntes, kommer den automatiskt att kunna användas.
Språk, röst och hastighet kan enkelt väljas och anpassas i DigiExam-klienten och kortkommandot för uppspelning av markerad text förenklar användandet.

I rollen som lärare ger det dig möjligheten att antingen på individnivå tillåta uppläst text i prov och uppgifter, men även att tillåta funktionen för samtliga elever i en uppgift om du anser det gynnande för eleverna.

Idag kan du alltså tillåta rätt till talsyntes, rättstavning och förlängd provtid för en elev på skolan via ett par knapptryck. I en elevs tillgänglighetsinställningar kan elevens behov av anpassningar säkerställas av t.ex mentor eller specialpedagog, inställningar som gäller för samtliga prov som genomförs på skolan i DigiExam.

För oss med lärarbakgrund på DigiExam som tillhör Customer Success och arbetar med allt från implementeringen till uppföljning av befintliga kunder och support, ser vi med glädje fram emot att alla elever nu kan använda möjligheten till uppläst text utan extra administrering för läraren som skapat provet/uppgiften.

Med snart två miljoner inlämnade prov ser vi med tillförsikt fram emot ännu bättre möjligheter för eleverna att genomföra prov och uppgifter på ett säkert sätt och att arbeta vidare med att förbättra möjligheterna för lärare att bedöma elevernas svar.

 

 

Features, News, Weekly updates