Contact sales

Kortaste vägen till digitala prov

Varför digitala prov?

Det är ganska enkelt egentligen. Genom att digitalisera provprocessen i svenska skolor frigörs tid. Tid vi tror att du som lärare bäst bestämmer över själv.

Hur fungerar DigiExam?

DigiExam är en plattform för digitala prov. Hela examinations processen från skapande till skrivande sker i DigiExams provverktyg. Lärare skapar, rättar och delar prov med varandra online i DigiExam. Studenter skriver provet på deras egen dator eller Ipad, via en nedladdad applikation. DigiExam säkerhetskopierar provsvaren var 10:e sekund, så att ingenting riskerar att försvinna. När studenten startar provet, låser DigiExam skärmen. Det krävs att eleverna lämnar in provet för att återigen komma åt datorns funktioner.

Vad ska man tänka på?

Först och främst ska det vara så enkelt att alla studenter och lärare vill använda DigiExam. Utgå ifrån vad du som lärare eller skolchef behöver i form av funktioner och hitta sedan ett verktyg som motsvarar era behov. Efter en kortare test-period av DigiExam har de allra flesta lärare en god bild av hur verktyget kommer fungera bland kollegor och studenter på skolan. Med en svensk och lätt-tillgänglig support ökar chanserna till smidig implementering och ökad trygghet med det nya verktyget.

 

Testa Lärarkonto Kostnadsfritt

Teacher / ICTLärare skapar Prov

 • Skapa prov enkelt och effektivt
 • Allting samlat i ditt DigiExam bibliotek
 • Återanvänd prov och frågor
 • Dela prov och frågor med kollegor
 • Dra & släpp för att aktivera prov direkt

Grade & Feedback

Studenter skriver prov

 • Offline start och inlämning
 • Säker programvara som låser elevers dator under provet
 • Automatiska uppdateringar
 • Använd det arbetsverktyg de är vana vid
 • Ritverktyg och Ekvationsverktyg
 • Stavningskontroll
 • klipp, klistra och strukturera text enkelt
 • Ingen mer skrivkramp

Goodbye writers cramp

Bedömning och återkoppling

 • Välj att rätta per student eller per fråga
 • Sambedöm per fråga och hela prov
 • Anonym bedömning
 • Intuitiv annoteringsverktyg för textfrågor
 • Automatisk rättning av flervals frågor
 • Dela bedömningsmatriser för formativ bedömning

 

Markus Andersson (1)

“Mitt första intryck var att DigiExam var lätt att använda. Våra studenter och lärare är väldigt nöjda med DigiExam, över 95% av våra studenter föredrar digitala prov jämfört med penna och papper.”

Markus Andersson, Förstelärare, Viktor Rydberg Gymnasium

Cirkel_person elev

“Eftersom jag använder dator till allt, anteckningar m.m. så är man ovan att skriva för hand. Bara att komma ihåg pennan tycker jag är svårt, men datorn glömmer jag inte. Dessutom kommer man inte åt några andra program i DigiExam, det är omöjligt att fuska.”

 Johanna, Student Ystad gymnasium

Möt studenterna i deras naturliga miljö, förbered dem inför arbetslivet, digitalisera onödiga admin-moment och förbättra utbildningskvalitet.

 Testa Lärarkonto Kostnadsfritt

Digital Examinations, Digital exams, Svenska