Panelsamtal

Lyssna in på samtalet med John DiMaria, Erik Winerö och Suzanne Pathkiller där de kommer att diskuterade hur AI och ChatGPT kan komma att påverka utbildningssektorn.

Digiexam_AI in education_Illustration_v2

Hur kan AI och ChatGPT påverka utbildningssektorn?

Introduktion

Med lanseringen av ChatGPT har det minst sagt blivit debatt och diskussion världen över kring AI och dess påverkan. 

Tillsammans med John DiMaria, Erik Winerö och Suzanne Pathkiller ville vi med detta samtal skapa ett forum och föra en dialog kring hur AI och exempelvis ChatGPT kan komma att påverka utbildningen i Sverige. Vad behöver institutioner, lärare/professorer och andra inblandade inom utbildning tänka på? Vilka aspekter behöver vi ta hänsyn till? 

Vi pratade bland annat om:

  • Utbildningsinstitutioners ansvar
  • Bör vi utbilda elever och studenter kring ChatGPT?
  • Metoder och kunskapsmätning
  • Etiska frågor

Målet var ett samtal som kan bidra med perspektiv kring hur vi inom utbildningssektorn kan tänka kring AI och vilka faktorer det finns det att ta hänsyn till. 

Paneldeltagare

John DiMaria

John är utbildad gymnasielärare i matematik och fysik med tio års erfarenhet i klassrummet och som skolledare. Han har arbetat som pedagogisk utvecklare inom högre utbildning hos både Röda Korsets Högskola och Uppsala Universitet där pedagogisk användning av teknologi i undervisningen har varit fokus. Johns intresse för digitalisering av utbildningsmoment med hjälp av lärplattformar och examinationsverktyg är en viktigt komponent i hans nuvarande roll som Customer Success Manager.

Erik Winerö 

Eriks forskning handlar om att förstå och utveckla hur digital teknik och system påverkar bedömning och examinationer i skolan. Erik är utbildad gymnasielärare i svenska och religion, och har i drygt tio år särskilt arbetat med digitalisering i skolan. Sedan 2020 är Erik doktorand i Tillämpa Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT och är antagen till Forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL).

Suzanne Pathkiller

Suzanne är pedagogisk utvecklare vid enheten för Universitetspedagogik och samordnare för UPs konsultationer på Uppsala Universitet. Hon arbetar med utveckling av lärandemiljöer på Uppsala Universitet och ger pedagogiskt stöd i den Laborativa lärosalen på Blåsenhus. Hon är också koordinator för e-området Lärande och utbildning där förvaltning av bl.a. lärplattformen Studium ingår. Suezanne är även involverad i ITHU (Närverket för IT i Högre Utbildning).

Se panelsamtalet i efterhand